برگزاری تور فناوری نانو ویژه اساتید دانشگاه پیام نور تهران

روز دوشنبه ۱۳ دی ماه نشست هم اندیشی و تور بازدید از دستاوردهای فناوری نانو ساخت ایران با حضور اساتید دانشگاه پیام نور تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.

در این نشست، آقایان احمدوند و ختمی مآب توضیحاتی را در خصوص الگوی توسعه فناوری نانو در ایران، سیاست ها و برنامه های حمایتی کارگروه توسعه منابع انسانی و سایر کارگروه ها ارائه کردند و در خصوص ابعاد مختلف توسعه این فناوری، با حاضران به تبادل نظر پرداختند.

برخی از محورهای مورد بحث دراین نشست شامل این موارد بود:

مدل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در ستاد فناوری نانو

رویکردهای سند ده ساله اول توسعه فناوری نانو

دستاوردهای کشور در اجرای سند ده ساله اول

رویکردهای سند ده ساله دوم توسعه فناوری نانو

الگوهای ستاد نانو برای کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فنی

برنامه ها و آیین نامه های حمایت تشویقی از دانشجویان و اساتید

تبیین برنامه حمایت گام به گام از پایان نامه ها

تبیین برنامه حمایت از پایان نامه های مبتنی بر نیاز صنعت

در پایان این نشست، حاضران از برخی از محصولات و تجهیزات فناوری نانو که به‌وسیله‌ی شرکت‌های داخلی ساخته شده‌اند بازدید کردند.