برگزاری وبینار آموزشی با موضوع «میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)» در سایت آموزش فناوری نانو

وبینار آموزشی «میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)» در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۹۵ در سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد و در این دوره ۲۱۳ نفر از علاقه‌مندان شرکت کردند.

سیستم جامع آموزش فناوری نانو، برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به سابقه برگزاری این دوره‌ها در سایت آموزش، سومین دوره ۳ ساعته در سال تحصیلی جدید، با عنوان «میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)» در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۹۵ توسط دکتر اشکان ذوالریاستین تدریس شد.

سرفصل‌های تدریس شده در این دوره موارد زیر بوده است:
•    مفهوم پایه اپتیک
•    تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی
•    تاریخچه میکروسکوپ الکترونی روبشی
•    ساختار و اجزاء میکروسکوپ الکترونی روبشی
•    اصول کاری میکروسکوپ الکترونی روبشی
•    برهمکنش پرتو الکترونی و نمونه
•    مکانیزم تشکیل تصویر
•    آماده‌سازی نمونه
•    نحوه کار دستگاه
•    خطاهای لنز الکترونی
•    کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی
•    محدودیت‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی
•    آنالیز شیمیایی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی

در زیر نمودار شرکت‌کنندگان در این دوره به تفکیک مقطع تحصیلی آمده است:

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

در پایان این دوره، نظرسنجی از شرکت‌کنندگان صورت گرفت که در ادامه آمده است و گفتنی است، نتایج نظرسنجی، حاکی از رضایت نسبی شرکت‌کنندگان دوره است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636