بیستمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو برگزار شد

از سری سخنرانی‌های متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو و در راستای تحقق طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» سخنرانی دکتر زهتاب یزدی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

از سری سخنرانی‌های متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو و در راستای تحقق طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» سخنرانی دکتر زهتاب یزدی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

دکتر زهتاب یزدی در سال ۲۰۱۵ از دانشگاه Calgary کانادا در رشته مهندسی شیمی و نفت در مقطع دکتری تخصصی مدرک خود را اخذ نموده‌ و پس از آن به عنوان محقق پسادکتری در دانشگاه Waterloo مشغول به فعالیت است. سخنرانی وی در رابطه با موضوع “Graphene Research & Interdisciplinary Applications” در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۵، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این برنامه، دکتر زهتاب یزدی ابتدا به تشریح روش‌های سنتز گرافن، مشتقات و خواص آنها پرداخت و سپس به کاربردهای گرافن در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

دکتر زهتاب در سخنرانی خویش دستاوردها و نتایج تحقیقات خود را در حوزه‌های زیر تشریح کرد:

 Synthesis Methods and Characterization Techniques of Graphene Derivatives
 Graphene-Based Electrocatalysts for Oxygen Reduction
 Graphene in Rechargeable Aqueous Lithium Batteries
 Electrochemical Deposition on Graphene Oxide Films
 Potential Toxicities of Graphene Derivatives for Biomedical Applications
 Graphene in Membranes for Water Purification

طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و بنیاد ملی نخبگان‌ تدوین شده و در حال اجرا است.

در راستای تحقق این طرح و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم، بنیاد ملی نخبگان با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو از اساتید، متخصصان، کارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور فعال در حوزه فناوری نانو برای سخنرانی در موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت می‌نماید.

شایان ذکر است، این بیستمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در سال ۹۵ بوده است.

جزئیات کامل طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» در صفحه این طرح بیان شده است.