همکاری دو شرکت خصوصی برای تولید نانوداروی ضدسرطان

دو شرکت خصوصی از بلژیک و هلند در یک پروژه مشترک، قصد دارند تا نانوداروهای ضدسرطان مبتنی بر سیستم ایمنی بدن تولید کنند. در این پروژه از نانوذرات پلیمری موسوم به CriPec استفاده می‌شود.

شرکت کریستال تراپیوتیکس (Cristal Therapeutics) یک شرکت خصوصی هلندی است که در حوزه نانوپزشکی فعالیت دارد. این شرکت نانودارویی برای درمان سرطان طراحی کرده است. آی‌تیوس تراپیوتیکس (iTeos Therapeutics) نیز یک شرکت خصوصی بلژیکی است که فعالیت‌های زیادی در بخش ایمونولوژی تومور انجام داده است.
اخیراً این دو شرکت اقدام به همکاری مشترک برای تولید نانوداروی ضد سرطان کرده‌اند. این همکاری مشترک راهبردی به‌منظور کشف، توسعه و تجاری‌سازی گزینه‌های پیشنهادی برای داروهای ضدسرطان مبتنی بر سامانه ایمنی بدن است. قرار است از پلتفورم نانوداروی CriPec شرکت کریستال در این پروژه استفاده شود.
هدف اولیه از این همکاری مشترک، تعیین کارایی داروهایی است که از فناوری CriPec در آن‌ها استفاده شده و در آزمایش‌های پیش‌بالینی شرکت آی‌تیوس نتیجه مثبتی داشته است. آی‌تیوس این امکان را دارد که پلتفورم فناوری‌ نانو شرکت کریستال را به‌صورت لیسانس در اختیار خود بگیرد. هدف نهایی استفاده از این فناوری برای مقابله با تومور سرطانی از طریق سیستم ایمنی بدن است.
CriPec یک پلتفورم فناوری‌ نانو است که در آن از پلیمرهای قابل تنظیم استفاده شده‌است. در این ساختار از اتصال‌دهنده‌های دارویی زیست‌تخریب‌پذیر استفاده شده که به محققان اجازه می‌دهد تا طراحی منطقی برای تولید نانودارو پیش بگیرند. اعمال پلتفورم CrisPec که نوعی نانوذره است، منجر به ساخت نانوداروهای مبتنی بر سیستم ایمنی بدن می‌شود که نسبت به داروهای رایج مزیت‌های بیشتری دارند.
با استفاده از این نانوذرات می‌توان هزاران مولکول دارویی را در هر ذره وارد کرد، به طوری که امکان رهاسازی هوشمند این داروها وجود دارد. تمامی این ویژگی‌ها موجب افزایش کارایی دارو می‌شوند.
جوست هولتویس، مدیرعامل شرکت کریستال، می‌گوید: «این همکاری مشترک به ما اجازه می‌دهد تا از کاربردهای CriPec در بخش نانوداروهای ضد سرطان مبتنی بر سیستم ایمنی بدن استفاده کنیم. ما روی استفاده از پتلفورم نانودارو در بخش سرطان متمرکز شده‌ایم.»
مایکل دتوکس، مدیرعامل شرکت آی‌تیوس، می‌گوید: «ما از همکاری مشترک در این پروژه بسیار خرسندیم. شرکت کریستال دارای تجربه زیادی در این حوزه است که به ما کمک می‌کند تا توسعه داروهای جدید را با سرعت پی بگیریم.»