اولین کنگره آموزشی عدم قطعیت در کشور

موسسه آموزشی وندا با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و کمیته استاندارد ستاد توسعه فناوری نانو اقدام به برگزاری اولین کنگره آموزشی عدم قطعیت نموده است.

filereader.php?p1=main_31f9ff8fa2e532d71