ایجاد درگاهی پیرامون استفاده ایمن از نانو‌مواد به زبان انگلیسی

درگاهی با عنوان “نانوپرتال: ایمنی کار با نانومواد”، اکنون به زبان انگلیسی قابل دسترسی است. این درگاه از نتایج پروژه¬ ای است که توسط مرکز آلمانی DGUV حمایت شده و توسط Innovation Society توسعه یافته‌است.

هدف این وبسایت، گسترش دانش ایمنی و بهداشت حرفه ای در نانومواد و نانوفناوری است. موضوعات زیر در این نانوپرتال عنوان شده‌است:
o افزایش آگاهی کارشناسان ایمنی و کارشناسان پیشگیری در زمینه ایمنی کار با نانومواد؛
o صلاحیت و مهارت کارکنان در آزمایشگاه ها و شرکت ها؛
o ارائه اقدامات حفاظتی عملی و الزامات محیط کار ایمن؛
o تشریح نانومواد و محصولات نانو و تأثیرات احتمالی بر سلامتی؛
o تهیه اطلاعات اساسی لازم درباره ارزیابی ریسک؛
o پشتیبانی و ارائه خدمات مشاوره ای به کارفرمایان و مدیران.
با اینکه این وبسایت برای کارشناسان ایمنی و کارشناسان پیشگیری تهیه شده‌است، می تواند برای کارکنانی که فاقد دانش فنی خاصی هستند، نیز مورد استفاده قرار گیرد. این وبسایت شامل پنج محیط مجازی با عنوان نانوراما می باشد که کاربر می تواند وارد آنها شود و محیط کار را بررسی کند. با استفاده از این پانوراماهای ۳۶۰ درجه‌ای، می توان مواد، محصولات و شرایط کاری مرتبط با نانومواد و نانوفناوری را در یک صنعت یا محیط کار مشاهده کرد.
نانوراماها بر استفاده از نانومواد و اقدامات ایمنی لازم به هنگام کار با نانومواد تمرکز دارد. کاربران می توانند پس از پیداکردن شرایط مورد نظر، با کلیک کردن، به سؤال ظاهر شده پاسخ دهند.
پنجره های بازشده در این پانوراما سه نوع مختلف دارند: سؤالات چند گزینه ای، سؤالات “چراغ راهنما” و پنجره‌های اطلاعاتی. در حال حاضر نانوراماهای مربوط به آزمایشگاه و تولید، به زبان انگلیسی و آلمانی و سایر نانوراماهای موجود شامل: ساخت و ساز، کارگاه ماشین و منسوجات فقط به زبان آلمانی در دسترس هستند.