استاندارد یا وضع قانون، راهبردهای مختلف کشورها در استفاده از فناوری نانو در محصولات

کشورهای مختلف برای توزیع محصولات فناوری نانو به بازار، قوانین خاص خود را دارند. برخی از استانداردهای صنعتی به عنوان الزام برای تولید این محصولات استفاده می‌کنند. سوئیس و اتحادیه اروپا تنها مناطقی هستند که الزام برای زدن برچسب «نانومواد مهندسی شده» روی محصولات بر پایه فناوری نانو را رعایت می‌کنند.

مروری بر قوانین استفاده از فناوری نانو در جهان در بخش مواد غذایی نشان می‌دهد که راهبردهای مختلفی برای این موضوع وجود دارد. تنها اتحادیه اروپا و سوئیس دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای این موضوع دارند در صورتی که در کشورهای دیگر تنها به استانداردهای صنایع و راهنماهای نوشته شده برای آنها اکتفا شده است. همکاری میان کشورهای مختلف لازم است تا اطلاعات و موارد ایمنی میان آنها به اشتراک گذاشته شود.
اخیرا گزارشی در موضوع فناوری‌نانو در بخش مواد غذایی و کشاورزی منتشر شده است که در آن نشان داده شده کشورهای اروپایی و غیراروپایی چگونه خطرات ایمنی فناوری نانو را مدیریت می‌کنند.
فناوری نانو برای تولید محصولات خلاقانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و در صنایع مختلفی محصولات بر پایه فناوری نانو را شاهد هستیم. برای مثال در بخش کشاورزی، غذا و درمان فناوری نانو دستاوردهای مختلفی را به همراه داشته است. برخی از این دستاوردها به بازار وارد شده و برخی دیگر هنوز در مرحله تحقیق و توسعه هستند. با وارد شدن فناوری‌هایی نظیر کپسوله کردن، می‌توان اثربخشی اجزاء مواد غذایی را افزایش داد. همچنین از فناوری‌نانو در بهبود بسته‌بندی مواد غذایی برای افزایش ماندگاری استفاده می‌شود.
تولیدکنندگان چنین محصولاتی باید بتوانند ایمنی محصولات خود را به اثبات برسانند و نشان دهند که محصولات آنها برای سلامت انسان و محیط زیست خطری ندارد. برخی کشورها نسبت به دیگر کشورها فعالیت بیشتری در این حوزه داشته‌اند. این کشورها دستورالعمل و استانداردهای لازم در این حوزه را آماده کرده‌اند. بنابراین باید گفت راهبردهای مختلفی توسط کشورها برای روبرو شدن با محصولات فناوری نانو در بخش کشاورزی و مواد غذایی وجود دارد.
این گزارش نشان می‌دهد که سوئیس و اتحادیه اروپا تنها کشورهایی هستند که تعریف ویژه‌ای برای کاربردهای فناوری نانو ارائه کردند. برای مثال اتحادیه روی محصولاتی که در انها از نانومواد استفاده شده برچسب «نانومواد مهندسی شده» نصب می‌کند. اما در کشورهای دیگر از استانداردها و راهنماهای صنعتی به عنوان قوانین مربوط به فناوری نانو استفاده می‌شود.