گامی به سوی ساخت نمایشگرهای بی‌نیاز از تماس مستقیم

شرکت دو الکترونیک متریالز (Dow Electronic Materials) به دنبال ساخت نمایشگرهایی است که نیاز به تماس مستقیم با انگشت ندارند و تنها نزدیک شدن انگشت به صفحه نمایش برای ایجاد اثر روی آن کافی است. برای این منظور محققان این شرکت با همکاری دانشگاه ایلینویز اقدام به ساخت ماده‌ای حاوی نقاط کوانتومی و نانومیله کرده‌اند.

پژوهشگران شرکت دو الکترونیک متریالز (Dow Electronic Materials) با همکاری محققان دانشگاه ایلینویز اقدام به ارائه ماده‌ای هتروساختار کردند که در آن از نانومیله‌های نیمه‌هادی و نقاط کوانتومی استفاده شده است. از این ماده می‌توان برای ساخت ادوات مختلف نظیر نمایشگرهای تلفن همراه استفاده کرد، نمایشگرهایی که بی‌نیاز از تماس مستقیم هستند.
این نانومیله‌ها را می‌توان برای ساخت منبع نوری نظیر LED استفاده کرد، در حالی که ابعاد واحدهای انتشار دهنده نور کمتر از ۵ نانومتر است. این آرایه‌ها روی یک لایه نازک قرار گرفته و روی آن از سه ماده نیمه‌هادی مختلف استفاده شده است.
در این آرایه‌ها، یک نوع ساختار، نشر و جذب نور مرئی را انجام می‌دهد در حالی که دو ساختار دیگر، نقش کنترل عبور بار از میان ماده اول را عهده‌دار هستند. ترکیب این دو، منجر به ساخت LED می‌شود که قادر به نشر، حسگری و پاسخ به نور است. این نانومیله‌ها نشر و شناسایی نور را سوئیچ می‌کنند، به طوری که به چشم انسان به شکلی می‌رسد که گویی نشر به صورت دائمی انجام می‌شود. این نمایشگر به صورت خودکار روشنایی را در پاسخ به نور محیط، تنظیم می‌کند. محققان ثابت کردند که پیکسل‌ها به انگشت در حال نزدیک شدن پاسخ می‌دهد. در واقع این سامانه قادر است به جسم در حال نزدیک شدن پاسخ دهد که از آن می‌توان برای ساخت نمایشگر بی‌نیاز از تماس مستقیم استفاده کرد.
این آرایه به قلم لیزری پاسخ می‌دهد که این ویژگی موجب شده تا بتوان از این فناوری برای ساخت تخته وایت‌بورد هوشمند یا صفحه نمایشگر تبلت استفاده کرد. در واقع این فناوری برای تولید هر صفحه‌ای با قابلیت نگارش با نور قابل استفاده است.
محققان دریافتند که این LED نه تنها به نور پاسخ می‌دهد، بلکه آن را به الکتریسیته تبدیل می‌کند. همچنین نمایشگرهای LED نانومیله‌ای می‌توانند با هم برهمکنش داشته باشند. این LED می‌تواند به صورت هوشمند به محرک‌های خارجی پاسخ دهد. ساخت نمایشگر بی‌نیاز از تماس مستقیم با این فناوری امکان پذیر است.