شماره زمستان مجله IJND وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد

شماره زمستان (Volume 8, Issue 1, Winter 2017) مجلهInternational Journal of Nano Dimension (IJND) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد.

شماره زمستان (Volume 8, Issue 1, Winter 2017) مجله International Journal of Nano Dimension (IJND) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد. در این شماره ۱۰ مقاله علمی- پژوهشی در تمامی حوزه‌های نانوفناوری مربوط به محققین برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف و معتبر دنیا و ایران چاپ شده است.

لازم به ذکر است که مجله (IJND) International Journal of Nano Dimension به همت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به مدیر مسئولی دکتر بابک صادقی و سردبیری دکتر خلیل پورشمسیان منتشر می‌شود. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون چین، ترکیه، استرالیا، کره جنوبی و غیره به عنوان عضو هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند.

این مجله به صورت فصلنامه بوده و تاکنون ۸ جلد مشتمل بر ۳۰ شماره که حاوی ۳۲۰ مقاله اصلی و ۱۵ مقاله مروری است، در آن چاپ شده است.

مقالات پس از ثبت‌نام نویسندگان و ارسال آن از طریق پایگاه اینترنتی مجله قابل بررسی هستند و داوری این مقالات توسط محققین و اعضا برجسته هیات علمی داخل و خارج از کشور انجام و نتیجه به نویسندگان اعلام می‌شود.

مجله (IJND) International Journal of Nano Dimension توانسته است علاوه‌بر کسب امتیاز علمی، پژوهشی از کمیسیون نشریات وزرات بهداشت در سال ۱۳۹۲، در پایگاه‌‌های معتبری مثل ISC ،SID ،DOAG ،CAS ،Sciencemedia و غیره نیز نمایه شود و برای نمایه شدن در پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus و ISI نیز اقدام نموده است که توسط موسسه تامسون- رویتر در دست بررسی است.

موضوعات پذیرش مقاله برای چاپ در این مجله در تمامی حوزه‌های نانوفناوری است:

 Applications such as in bio-sensors, optoelectronics, magnetics, medicine, novel devices
  Nanomaterials such as nano metals and alloys, amorphous solids, ceramics, nano composites, polymers, semiconductors
Characterization such as those obtained by acoustic, analytical, diffraction, electrical, optical, spectroscopic, nanoscopic or similar methods
 Novel materials such as nanowires, nanotubes, nanoparticles, nanocomposites, thin films, super lattices, quantum dots and quantum wells
  Processing methods
 Properties of nano structured materials
  Synthesis of nano materials

شایان ذکر است‏، براساس آئین‌نامه ستاد نانو در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در این مجله و پس از تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰  ریال به نویسندگان تعلق می‌گیرد.