ارائه نرم‌افزاری برای خودکار کردن تعیین ابعاد نانوذرات با DLS

شرکت ویات تکنولوژی اقدام به ارائه نرم‌افزاری برای خودکار کردن فرآیند تعیین ابعاد نانوذرات در دستگاه DLS برای تعداد زیادی نمونه، کرده است. این نرم‌افزار برای شرکت‌های داروسازی که قصد انجام تعداد زیادی آزمون در روز دارند، بسیار مناسب است.

ویات تکنولوژی (Wyatt Technology) از شرکت‌های سازنده تجهیزات مشخصهیابی ماکرومولکول و نانوذرات است. این شرکت اخیراً نرمافزار ۲۱CFR11 خود را برای دستگاه تفرق نور پویا (DLS) موسوم به DynaPro Plate Reader II ارائه کرده است. این دستگاه، ابزاری است که با سرعت بالا میتواند پایداری و ابعاد زیستمولکولهای دارویی و نانوذرات را مشخص کند که این کار درون ظرفهایی با حجم میکرولیتری انجام میشود.
دیانوپرو دستگاهی است که در صنعت داروسازی برای تعیین تجمع و پایداری کلوئیدی، پیکربندی و پایداری شیمیایی پیش‌ماده‌های دارویی مورد استفاده قرار میگیرد.
این نرمافزار برای کنترل، استخراج اطلاعات و آنالیز دادههای DLS مورد استفاده قرا میگیرد. این نرمافزار برای آزمایشگاههایی که الزامات قانونی GLP یا GMP را پیادهسازی میکنند، برای اندازهگیری دهها، صدها و حتی هزاران نمونه در روز به صورت خودکار استفاده میشود.
دستگاه DynaPro NanoStar یک دستگاه DLS دیگر است که مبتنی بر کیووت (ظروف آزمایش رایج در دستگاه DLS- مترجم) است. این دستگاه دارای شناساگری است که برای دانشمندان حوزه پروتئین به دلیل حساسیت بالا و مقدار کم نمونه بسیار ضروری است. این نرمافزار قابل استفاده در این دستگاه نیز است.
با ارائه این نرمافزار، هر آزمایشگاه GMP یا GLP که نیاز به تعیین ابعاد نانوذرات، تجمع پروتئینها یا تعیین پتانسیل زتا در سامانههای رهاسازی دارو است، قادر به انجام آزمونهای خود با خروجی بالا خواهد بود. مزیت این نرمافزار خودکار کردن فرآیند است.
DLS دستگاهی رومیزی با سرعت بالاست که امکان تعیین ابعاد نانوذرات و مقدار پتانسیل زتا را دارد. این دستگاه در صنایع مختلف از داروسازی و رنگ گرفته تا مواد غذایی قابل استفاده است. این دستگاه اطلاعات آماری قابل توجهی از وضعیت ابعاد نانوذرات در یک نمونه ارائه می‌دهد. پتانسیل زتا، نماد پایداری یک سوسپانسیون است که بسیاری از شرکت‌ها به دنبال تعیین این پتانسیل برای نمونه‌های خود هستند.