نانوربات‌ها در آینده فناوری نقش مهمی دارند

اخیرا مقاله‌ای در حوزه نانوربات‌ها به چاپ رسیده که در آن پیرامون اثرات مثبت این فناوری در زندگی بشر و همچنین تهدید‌های آن بحث شده است. در مجموع این مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌کند که فناوری آینده با نانوربات‌ها درگیر است.

در طول تاریخ، بشر همیشه تلاش کرده تا از ابزار برای پیش‌برد اهداف خود و بهبود سطح زندگی استفاده کند. در حال حاضر انسان به دنبال استخدام ابزارهای جدید برای تغییر زندگی است. نانوربات‌ها یکی از این گزینه‌ها هستند که می‌توانند در حوزه‌های مختلف نظیر پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.
اخیرا مقاله‌ای در نشریه Science Robatics به چاپ رسیده که در آن محققان توسعه نسل جدیدی از ربات‌ها را وعده دادند. از این ابزارهای نانومقیاس می‌توان برای رهایش دارو، انجام جراحی‌های دقیق و بهبود تشخیص بیماری استفاده کرد بنابراین نانوربات‌ها قادر به ایجاد انقلابی در بخش پزشکی هستند.
نویسندگان این مقاله تاکید دارند که نانوربات‌ها بسیار کارآمد بوده و می‌توانند به هر نقطه از بدن انسان دسترسی پیدا کنند. استفاده از این ماشین‌ها می‌تواند برای توسعه پزشکی در آینده استفاده شود که دلیل این امر ابعاد کوچک آنها و امکان استفاده از این ابزارها برای دسترسی به سطوح سلولی است. همچنین نانوربات‌ها برای تشخیص دقیق و درمان بیماری مناسب هستند.
در این میان برخی نظیر الون ماسک و پرنس چارلز نسبت به فناوری نانوربات‌ها اظهار ترس کرده‌اند. برخی نیز نگران هجوم دست‌جمعی این ربات‌ها به زندگی انسان‌ها هستند. پیش از این فیلم‌هایی درباره پتانسیل‌های خطرناک این نوع ابزارها ساخته شده است.
روندی که امروزه شاهد آن هستیم حکایت از کارایی این فناوری در بخش پزشکی دارد که می‌توان به نجات انسان‌ها کمک کند. هرچند که خطرناک بودن این ابزارها نیز یک حقیقت بوده که می‌توان آنها را تهدیدی برای انسان دانست. بنابراین باید جنبه‌های غیرپزشکی این فناوری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در نتیجه می‌توان گفت که نانوربات‌ها در کنار فناوری‌های دیگری که بشر تا کنون به آن رسیده، می‌تواند برای رسیدن به اهداف انسان مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله می‌گوید که آینده بشر به این وابسته است که چگونه می‌تواند فناوری را کنترل کند. آینده فناوری با نانوربات‌ها درهم آمیخته است.