بررسی تأثیر نانوذرات در بهبود عملکرد داروها

یک تیم تحقیقات بین المللی اطلاعات ارزشمندی درباره تأثیر عواملی نظیر شکل و ابعاد نانوذرات در نانوداروها ارائه کردند.

محققان نشان دادند که با استفاده از نانوذرات می‌توان داروهای مؤثرتری تولید کرد. استفاده از نانوذرات به داروها کمک می‌کند تا آزادانه و به شکل مؤثری در بدن به حرکت درآمده و سلول‌های مشخصی را مورد هدف قرار ‌دهند. محققان در یک کار تحقیقاتی نشان دادند که امکان بهبود کارایی داروها با نانوذرات امکان پذیر است.
این پروژه که توسط استیون لنهرت از دانشگاه فرانکلین سوئیس رهبری می‌شود، به دنبال درک بهتر داروهای مبتنی بر فناوری‌ نانو است. این گروه درصدد انجام آزمایش‌هایی است تا با استفاده از آن نشان دهند که چگونه نانوذرات می‌توانند داروها را به شکل مؤثری درون سلول‌های هدف رهاسازی کنند.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط این گروه تحقیقاتی، در صورت استفاده از فناوری‌ نانو برای ساخت دارو، اثربخشی این داروها افزایش می‌یابد. در این پروژه که محققانی از دانشگاه تورنتو و مؤسسه فناوری کارلسرو شرکت داشتند، پژوهشگران از نانوذرات سیلیکونی کپسوله شده در لیپوزوم برای تولید دارو استفاده کردند.
هدف اولیه این گروه تحقیقاتی این بود که میزان سمیت نانوذرات سیلیکون را شناسایی کرده و در قدم بعد فعالیت زیستی آن را رهگیری کنند. این گروه نشان دادند که شکل و ابعاد نانوذرات چه تاثیری در سمیت سیلیکون دارد.
این گروه در جستجوی روش‌های اجرایی مؤثرتر برای انتقال دارو با استفاده از نانوذرات به درون سلول‌های بیمار هستند. محققان از دو نوع نانوذرات برای ساخت دارو استفاده می‌کنند. اولین راهبرد، استفاده از نانوذراتی است که درون سلول سرطانی قرار می‌گیرد و دوم نانوذراتی است که داروی ضدسرطان با خود حمل می‌کند.
پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که از میان ۱۸ نانوذره مختلف، ۱۰ نانوذره بین ۱٫۵ تا ۶ نانومتر اثرات سمیت بیشتری نسبت به مخلوط خام این مواد دارند. علاوه براین، این گروه دریافتند که سمیت ذرات سیلیکون به صورت مستقیم به میزان جذب سلولی مربوط است. این اطلاعات از اهمیت بالایی در بخش توسعه نانوداروها برخوردار هستند.
لنهرت معتقد است که این مطالعه برای کشف داروهای جدید مبتنی بر فناوری‌ نانو ضروری است. استفاده از فناوری‌ نانو، به شناسایی داروهای جدیدی که دارای پتانسیل‌های بالایی هستند کمک می‌کند؛ داروهایی که باید ابتدا آزمون‌هایی روی آنها انجام شود.