برگزاری دوره آموزش آنلاین «میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)»

وبینار آموزشی «میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)» در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۵ در سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد و در این دوره ۱۸۵ نفر از داوطلبان شرکت کردند.

سیستم جامع آموزش فناوری نانو، برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به سابقه برگزاری این دوره‌ها در سایت آموزش، هفتمین دوره ۳ ساعته در سال تحصیلی جدید، با عنوان «میکروسکوپ الکترونی عبوری  (TEM)» در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۵ توسط دکتر اشکان ذوالریاستین تدریس شد.

سرفصل‌های تدریس شده در این دوره موارد زیر بوده است:
•    مفهوم پایه
•    تاریخچه میکروسکوپ‌های الکترونی
•    تفاوت میکروسکوپ SEM و TEM
•    ساختار و اجزاء میکروسکوپ الکترونی عبوری
•    اصول کاری میکروسکوپ الکترونی عبوری
•    برهمکنش پرتو الکترونی و نمونه
•    مکانیزم تشکیل تصویر و انواع کنتراست‌ها
•    حالت‌های مختلف تصویربرداری
•    آماده سازی نمونه
•    نحوه کار دستگاه
•    تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری
•    الگوهای پراش
•    کاربردها و محدودیت‌های میکروسکوپ الکترونی عبوری

در زیر نمودار شرکت‌کنندگان در این دوره به تفکیک مقطع تحصیلی آمده است:

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

در پایان این دوره، نظرسنجی از شرکت کنندگان صورت گرفت که در ادامه آمده است و گفتنی است، نتایج نظرسنجی، حاکی از رضایت نسبی شرکت‌کنندگان دوره بوده است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2