ساخت دستگاهی برای مشخصه‌یابی نانوذرات و ویروس‌ها

شرکت آیزون ساینس (Izon Science) دستگاهی برای مشخصه‌یابی نانوذرات ارائه کرده است. این دستگاه برای مطالعه‌های ویروسی و ساخت واکسن کاربرد زیادی دارد.

کیوویروایکس (qViro-X) نام ابزاری است که قادر به اندازه‌گیری نانوذرات منفرد در محلول است. از این دستگاه می‌توان برای تعیین دقیق غلظت استفاده کرد و با مشخص کردن ابعاد ذرات می‌توان درجه تجمع ذرات را مشخص نمود. نتایج این آزمون در مدت زمان چند دقیقه‌ای بدست می‌آید و برای انجام آزمون تنها ۴۰ میکرولیتر از نمونه سیال مورد نیاز است.
این دستگاه شبیه به سامانه qNano بوده با این تفاوت که در آن سیستم فشار به گونه‌ای بهینه شده که می‌توان برای اندازه‌گیری غلظت ذرات استفاده کرد.
پژوهشگرانی که با اورگانیسم‌های عفونت‌زا یا ذرات اصلاح شده ژنتیکی کار می‌کنند به جای سامانه qNano باید از qViro-X استفاده کنند. این دستگاه به گونه‌ای کار می‌کند که در آن آنالیز ذره به ذره انجام می‌شود که می‌توان از آن برای کابینت‌های ایمنی زیستی استفاده کرد.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

دستگاه qViro-X از qNano کوچکتر بوده تا بتوان از آن راحت‌تر استفاده کرد. این ویژگی موجب می‌شود که بتوان از آن به صورت دائمی در کابینت استفاده کرد.
برای مشتریانی که نیاز به ثبت و ارسال رکوردهای الکتریکی به FDA یا سازمان‌های دیگر دارند، نرم‌افزار CFR21 نیز برای دو دستگاه qViro-X و qNano ارائه شده است.
حسگری پالس مقاومتی (TRPS) در مقیاس میکرونی به مدت ۶۰ سال است که برای شمارش سلول‌های خونی استفاده می‌شود. دستگاه TRPS شرکت آیزون‌ساینس با همین مکانیسم، بدون هیچ گونه پیچیدگی و الگوریتم بغرنج، کار می‌کند. برای بهینه‌سازی دقت، ذرات کالیبراسیون در هر اندازه‌گیری استفاده می‌شود.
از qViro-X در کاربردهای زیر می‌توان استفاده کرد:
• تولید واکسن
• بررسی کمی و پایداری ویروس‌ها
• تحقیقات ژن درمانی، آنالیز وکتورهای ویروسی
• تحقیقات ویروسی و میکروبیولوژی