تولید فولرین عامل‌دار با خواص ضدویروس ایدز

محققان روسی و بلژیکی با عامل‌دار کردن فولرین موفق به تولید ماده جدیدی شدند که دارای خواص ضدویروس ایدز است.

یک تیم تحقیقاتی از روسیه و بلژیک ماده جدیدی با استفاده از فولرین ساختند که می‌تواند خواص ضدویروسی داشته باشد. این ماده به منظور مقابله با ویروس ایدز طراحی و ساخته شده است. 
پاول تروشین از مؤسسه علوم و فناوری اسکولکوف (اسکولتک) می‌گوید: «ما پیش از این روشی برای سنتز موادی که دارای پیوندهای C-C، C-S، C-N و C-P با فولرین است ارائه کرده بودیم. مواد سنتز شده با این روش دارای قابلیت انحلال در آب بوده و کاربردهای زیستی مختلفی نظیر فعالیت‌های ضدتومور، ضد ویروس و محافظت از نرون‌ها دارند.»
اتم‌های کربن می‌توانند به یکدیگر متصل و منجر به اصلاحات مختلفی در ساختار نهایی در موادی نظیر گرافیت و الماس شوند. یکی از این ترکیبات، فولرین است که در آن اتم‌های کربن یک ساختار چارچوبی بسته را تشکیل می‌دهند. این ماده آبگریز بوده و برای انحلال در آب باید به آن گروه‌های عاملی یونی مختلفی را متصل کرد که این کار موجب تغییر خواص فولرین می‌شود.
روش‌های رایج برای عامل‌دار کردن فولرین چالش‌برانگیز است. در این پروژه محققان به جای فولرین از کلروفولرین آغاز کردند که در آن ۶ اتم کلر به چارچوب کربن متصل است. به سادگی می‌توان کلروفولرین را از فولرین ایجاد کرد. گروه عاملی مورد نظر را می‌توان جایگزین اتم‌های کلر روی فولرین کرد و درنهایت ماده‌ای با فعالیت‌های ضدویروسی ساخت.
تورشین می‌گوید: «نوع فعالیت فولرین بستگی به پیوند کربن با گروه‌های عاملی دارد. این چیزی است که در این پروژه مورد نظر ما بوده است. ما با بررسی برهمکنش میان کلروفولرین را با الکل‌ها بررسی دریافتیم که واکنش‌های جدیدی وجود دارد که با افزودن الکل و اسید‌های هیدروکسیلی به فولرین بهدست میآیند. در این پروژه ما مشتق قابل انحلالی از فولرین ساختیم که روی آنها گروه‌های ۳-هیدروکسی پروپان اسید وجود دارد. این ماده دارای قابلیت ضدویروس ایدز است.»

نتایج این پروژه در نشریه Organics & Biomolecular Chemistry به چاپ رسیده است.