پیاده‌سازی خط پایلوت تصفیه آب با نانوذرات آهن صفرظرفیتی

یک پروژه ملی در اسپانیا برای استفاده از فناوری‌ نانو به منظور زدایش آرسنیک از آب‌های زیرزمینی اجرا شده است. در این پروژه نانوذرات آهن صفر ظرفیتی برای حذف آرسنیک مورد استفاده قرار گرفته است.

نانورم بولتن (NanoRem Bulletin) اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن مطالعه پایلوت فناوری استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی برای زدایش آرسنیک از آب‌های زیرزمینی درج شده است. این برنامه در قالب پروژه نانورم انجام شده است که در آن از فناوری‌ نانو برای تصفیه آب استفاده شده و در نهایت این فناوری از آزمایشگاه بیرون آمده و به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حمایت مالی این پروژه از طریق برنامه چارچوبی هفتم اتحادیه اروپا تأمین می‌شود.
این پروژه پایلوت در نتراستور واقع در شهر آستوریاس اسپانیا اجرا می‌شود که خاک و آب آن دارای غلظت بالایی از آرسنیک است. هدف از این پروژه مطالعه و تعیین مقدار اثربخشی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در زدایش آرسنیک از آب زیرزمینی است.
این خط پایلوت فرصتی برای سنجش میزان اثربخشی این فناوری در محیط واقعی را ایجاد می‌کند. به منظور ارزیابی عملکرد این فناوری سه هدف در این پروژه تعیین شده است:
۱٫ تعیین اثربخشی زدایش آرسنیک با استفاده از نانوذرات
۲٫ تعیین میزان پخش شدن نانوذرات آهن صفر ظرفیتی
۳٫ ارزیابی خطرات بالقوه تزریق این نانوذرات و تغییر شیمیایی آب‌های زیرزمینی
نتایج این پروژه پایلوت بسیار رضایت بخش بود. پروژه نانورم از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۷ ادامه داشته است. این پروژه روی استفاده از فناوری‌ نانو برای احیای آب متمرکز است و محققان به دنبال بررسی خطرات زیست‌محیطی نانوذرات، مزایای آن، تقاضای بازار و پذیرش مصرف‌کنندگان این نانوذرات هستند.