تعداد محصولات ایرانی دارای گواهی نانومقیاس ۳۱ درصد رشد داشت

بنابر اعلام واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۲۵ محصول موفق به دریافت گواهی نانومقیاس شده اند. این رقم حدود ۳۱ درصد رشد را نسبت به پایان سال ۹۴ نشان می دهد.

مجموع محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹۵ شامل ۱۷۲ کالا و ۱۵۳ ابزار است، در نمودار زیر آمار محصولات از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۵ آمده است. 

filereader.php?p1=main_cfcd208495d565ef6

واحد ارزیابی محصولات  بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO 18110 اقدام به   ارزیابی و دسته‌بندی محصولات می‌کندد. بر این اساس ، تفکیک محصولات مورد تأیید ستاد تا پایان سال ۹۵  به شرح زیر است:

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

در دسته‌بندی بالا نانومواد در دسته کالای میانی قرار می‌گیرند.

همچنین تفکیک حوزه صنعتی محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس (کالا و ابزار) تا پایان سال ۱۳۹۵ به شرح نمودار زیر است:

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
در راستای تأکید به توسعه‌ صنعت و بازار محصولات فناوری نانو در سند ده‌ساله‌ِ دوم، از سال ۱۳۹۴ در واحد ارزیابی محصولات نیز گرایش کلی به سمت محصولات صنعتی تغییر کرده و صرفاً  محصولاتی که حجم تولید مناسبی برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود دارند، به‌عنوان آمار محصولات دارای گواهی نانومقیاس اعلام می شود.