ابداع نانوذراتی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی

یک تیم تحقیقات بین المللی از روسیه و آمریکا موفق به ساخت نانوذراتی شدند که می‌توان با استفاده از آن سلول‌های سرطانی را با کمترین اثرات جانبی از بین برد. این روش روی سلول‌های مقاوم در برابر دارو نیز اثربخش است.

یکی از مشکلات درمان سرطان، اثرات جانبی دارو و مقاومت سلول‌های سرطانی نسبت به دارو است. بنابراین دانشمندان به دنبال ارائه دارو و روش‌های درمانی هستند که بتوان با استفاده از آن سلول‌های سرطانی را به صورت مستقیم هدف قرار داد و همچنین سلول‌هایی را که نسبت به دارو مقاوم شده‌اند، از بین برد.
در این راستا، محققان روسی موفق به ارائه نانوذراتی شدند که می‌توان از آن برای درمان سرطان استفاده کرد. این نانوذرات قادراند آسیب بیشتری به سلول‌های سرطانی وارد کنند و اثربخشی آنها روی سلول‌های سرطانی بیشتر از روش‌های رایج است، به طوری که سلول‌های مقاوم نسبت به دارو را نیز از بین می‌برند.
این نانوذرات از جنس سیتوکروم و کاردیولیپین هستند. سیتوکروم نوعی آنزیم و کاردیولیپین بخش کلیدی از غشاء داخلی سلول است.
در این پروژه محققان دانشگاه ایالتی مسکو، دانشگاه نورث‌ایسترن، دانشگاه بوستون و آکادمی علوم روسیه نشان دادند که این نانوذرات می‌تواند منجر به مرگ سلول‌های سرطانی شود که این کار با اثربخشی روی غشاء سلول‌ها و میتوکندری‌ها انجام می‌شود.
یوری والادیمیروف از نویسندگان این مقاله می‌گوید: «ما معتقدیم که تحقیقات بیشتر در این حوزه و تداوم تحقیقات این پروژه منجر به ارائه روش درمانی جدید می‌شود که شامل کمپلکس Cyt-CL است. این کمپلکس در سلول‌های نرمال حضور دارد، جایی که برای از بین بردن و مرگ سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما قصد داریم تا ابزاری برای رهاسازی این ماده به درون سلول‌های سرطانی ارائه کنیم.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Pharmaceutical Research به چاپ رسیده است.