بانداژ هوشمندی که وضعیت زخم را به پزشک اطلاع می‌دهد!

محققان ولزی در حال ساخت بانداژ هوشمندی هستند که اطلاعات مفیدی را درباره زخم به پزشک منتقل می‌کند. این بانداژ مجهز به نوعی نانوحسگر است که وضعیت زخم را به صورت دائمی رصد می‌کند.

زخم زیر بانداژها همیشه برای مصرف‌کننده آن سؤال‌برانگیز بوده است. آیا زخم به قدر کافی خوب شده تا بانداژ از روی آن برداشته شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال ابتدا باید روی زخم را باز کرد و آن را به پزشک نشان داد.
محققان ولزی روی فناوری کار می‌کنند که در صورت تحقق، دیگر نیاز به کنجکاوی درباره زخم زیر بانداژ نباشد. پژوهشگران دانشگاه سوانسی در حال برنامه‌ریزی برای انجام آزمون روی این بانداژ هستند؛ بانداژی که به صورت سه بعدی چاپ شده و از یک باند اطلاعاتی بی‌سیم نسل پنجم و همچنین نانوحسگر بهره‌مند است. این سامانه به بیمار اطلاعاتی درباره وضعیت سلامت او می‌دهد. این بانداژ هوشمند به پزشک درباره درمان و پیشرفت درمان زخم اطلاعاتی می‌دهد. همچنین پزشک درباره فعالیت‌های بیمار و محل او مطلع می‌شود. اگر روند درمان به خوبی پیش رود، پزشک دستورالعمل متفاوتی نسبت به بیماری که درمان او به آهستگی انجام می‌شود، ارائه می‌دهد. در واقع اگر اطلاعات ارائه شده توسط بانداژ حاکی از کند بودن روند درمان باشد، پزشک برای او استراحت بیشتر یا روش‌های درمانی دیگری پیشنهاد می‌دهد.
وجود نسل پنجم باند اطلاعاتی موجب می‌شود تا امکان تبادل اطلاعات به سادگی با این بانداژ فراهم شود. این پروژه با چند چالش روبرو است اول این که شهر سوانسی هنوز پیاده‌سازی نسل پنجم باند اطلاعاتی را کامل نکرده است و همچنین ساخت نانوحسگر این بانداژ تمام نشده است. بنابراین عجیب نیست اگر این پروژه با تاخیر به پایان برسد.
این فناوری بسیار جالب است و به پزشک کمک می‌کند تا همیشه جزئیات زیادی درباره آنچه برای بیمار اتفاق می‌افتد را داشته باشد. با استفاده از این فناوری بیمار تنها زمانی که بهبود یافت برای برداشتن بانداژ به بیمارستان مراجعه خواهد کرد.