آئروسل حاوی نانوذرات برای رهاسازی دارو در مغز

محققان نشان دادند که با استفاده از آئروسل حاوی نانوذرات طلا می‌توان دارو را به مغز رساند. سد موجود در مغز مانعی برای رهاسازی دارو بوده که این روش راهکاری برای آن است. نتایج اولیه این روش که ماحصل آزمون روی بی‌مهرگان است، موفقیت‌آمیز بوده است.

وجود سد خونی در مغز یکی از چالش‌های محققان در حوزه دارو است. یک گروه تحقیقاتی نشان دادند که می‌توان از اسپری آئروسل بینی که حاوی نانوذرات طلا است، برای دارورسانی سریع به مغز استفاده کرد.
برای این که مغز عملکرد صحیحی داشته باشد، باید محیط شیمیایی آن کاملاً کنترل شده و از هر گونه نوساناتی به دور باشد. این پایداری به وسیله سد خونی مغز ایجاد می‌شود که یک لایه از سلول‌های ویژه در داخل رگ‌های مغز و نخاع هستند. برای دور زدن این سد، می‌توان از تزریق استفاده کرد که روشی تهاجمی بوده و خطر زیادی از جمله آسیب به مغز وجود دارد.
این گروه تحقیقاتی از نانوذرات به‌عنوان حامل دارو استفاده کردند تا دارو به مغز برسد. محققان این پروژه با انجام مطالعاتی دریافتند که نانوذرات طلا می‌تواند گزینه مناسبی برای رهاسازی دارو باشد؛ چرا که زیست‌سازگار بوده و تولید آن نیز ساده است.
این گروه اقدام به ارائه روشی برای تولید آئروسلی کردند که با استفاده از آن می‌توان نانوذرات طلا را روی سطح بالایی حفره بینی قرار داد. آنها نانوذراتی با شکل، اندازه و بار سطحی مختلف تولید کردند و با برچسب فلورسانس این نانوذرات را نشان‌دار کردند تا به سادگی قابل رهگیری باشد.
رامان می‌گوید: « در انسان برای رسیدن به مغز از راه بینی، نانوذرات باید از طریق پیاز بویایی حرکت کنند تا به کورتکس بویایی برسند. این موضوع در بی‌مهرگان هم صادق بوده و حتی ساده‌تر از انسان است.»
محققان این پروژه از این روش برای رهاسازی دارو به مغز حشره استفاده کردند و مسیر حرکت نانوذرات را نیز رهگیری نمودند. آنها نشان دادند که نانوذرات هیچ اثری روی عملکرد مغز ندارند. گام بعدی محققان، توسعه این روش برای قرار دادن داروهای مختلف بوده تا با استفاده از امواج فراصوت دوز دقیق دارو به منطقه مورد نظر در مغز برسد.

نتایج یافته‌های این پژ<هش در نشریه Scientific Reports منتشر شده است.