نانواسفنجی که باکتری‌های گوشت‌خوار را جذب می‌کند!

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت نانواسفنجی شدند که گروهی از باکتری‌های عفونت‌زا را از بدن خارج می‌کند. این نانواسفنج روی نوعی باکتری گوشت‌خوار مورد آزمایش قرار گرفته و در محیط آزمایشگاهی نتایج جالبی به دست آمده است.

نانواسفنج‌ها به سطحی رسیده‌اند که ظرفیت نجات جان انسان‌ها را دارند. یک گروه تحقیقاتی اخیراً موفق به مهندسی نانواسفنجی شدند که می‌توان آنها را روی غشاء سلول قرمز خون کدگذاری کرد. با این کار شرایط برای مقابله با عفونت‌های ایجاد شده توسط نوعی باکتری موسوم به استریپ توکوکاس فراهم می‌شود. این باکتری موجب التهاب غلاف نکروزان شده که یک نوع بیماری خورده شدن گوشت توسط باکتری است. این نوآوری مسیرهای تازه‌ای به سوی درمان بیماری‌های عفونتی در مقابل باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک باز می‌کند.
این باکتری به همراه برخی باکتری‌های مشابه دیگر می‌تواند مواد سمی ایجاد کند که در بدن حفره تشکیل می‌دهند. این مواد غشاء سلول را تحت تأثیر قرار داده و موجب مرگ سلولی می‌شوند.
برای حل این مشکل، محققان نانواسفنجی طراحی کردند که قادر است این مواد سمی را از سلول‌های گلبول قرمز خون بیرون بکشند و با این کار مواد سمی تولید شده توسط باکتری جذب نانواسفنج می‌شود. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های این گروه بسیار رضایت‌بخش است. آنها نشان دادند که این نانواسفنج، مواد سمی را از غشاء سلولی برخی بخش‌ها نظیر سلول‌های پوست یا سلول سفید خون دور می‌کنند. این آزمایش‌ها در محیط آزمایشگاهی انجام شده‌است. تامارا اسکاجادیلو از محققان دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «با اثبات این اثربخشی نانواسفنج روی عفونت استریپ توکوکاس، ما شواهدی برای اثبات عملکرد این فناوری به دست آوردیم.»
این گروه تحقیقاتی قصد دارند تا این فناوری را روی باکتری‌های دیگر نیز مورد آزمایش قرار دهند. همچنین آنها به دنبال یافتن روش جدیدی برای بهبود اثربخشی این فناوری روی عوامل مضر دیگر هستند. این فناوری به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده است.