نانوذراتی که از پوست در برابر تابش UV محافظت می‌کنند

پژوهشگران نانوذراتی از جنس دوپامین اکسید شده ساختند که رفتاری شبیه به پوست داشته و می‌تواند میزان آسیب‌های وارد شده به DNA از طرف تابش فرابنفش را به حداقل برساند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا، موفق به ساخت کرم ضدآفتابی شدند که هم از پوست محافظت کرده و هم عملکردی شبیه به پوست دارد. این گروه تحقیقاتی از بخش شیمی این دانشگاه، با استفاده از نانوذرات دوپامین اکسید شده اقدام به ساخت کرمی کردند که می‌تواند مکانیسم دفاعی مشابه بدن داشته باشد. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که این ذرات رفتاری شبیه به ملانوسوم را در بدن تقلید می‌کنند. ملانوسوم‌ها ارگانلی در سلول‌های پوست هستند که سنتز، ذخیره‌سازی و انتقال ملانین را در پوست انجام می‌دهند.
این گروه تحقیقاتی دو سال قبل اقدام به تولید این نانوذرات کردند، زمانی که روی رفتار ملانین در پر پرندگان تحقیق می‌کردند. ناتان جیانچی از اساتید رشته بیوشیمی و مواد این دانشگاه می‌گوید: «ما فرض کردیم که نانوذرات سنتزی شبیه به ملانین می‌توانند رفتار ملانوسوم را شبیه‌سازی کنند.»
این گروه معتقد است که دستاورد آنها می‌تواند برای درمان برخی بیماری‌ها نظیر آلبینیسم و ویتیلیگو مناسب باشد؛ بیماری‌هایی که به دلیل نقص در سامانه تولید ملانین در بدن ایجاد می‌شود. بیمارانی که مبتلا به آلبینیسم و ویتیلیگو هستند به شدت مستعد بیماری سرطان پوست هستند.
جیانچی می‌گوید: «بیماری‌های مرتبط با ملانین در حال گسترش بوده و این موضوع اهمیت استفاده از مواد سنتزی که رفتاری شبیه به ملانین دارد را افزایش می‌دهد.»
ملانوسوم با استفاده از سلول‌هایی موسوم به ملانوسایت که در لایه‌های پایینی اپیدرم پوست به وجود می‌آید، سنتز می‌شود. این اورگانل‌ها ملانین را به کراتینوسایت وارد می‌کند؛ سلول‌هایی که در بخش بالایی پوست قرار دارند. ملانین نقش محافظتی از پوست داشته و می‌تواند تابش‌های فرابنفش را مهار کند.
این گروه تحقیقاتی در محیط کشت سلولی نشان دادند که این نانوذرات می‌توانند از طریق کراتینوسایت جذب و توزیع شوند، همانند رفتار ملانین طبیعی در بدن. این نانوذرات قادراند DNA را در سلول‌های پوستی از گزند آسیب مصون دارند؛ گزندی که از سوی تابش فرابنفش نثار سلول‌های پوست می‌شود.
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه ACS Central Science به چاپ رسیده است.