درخشش استان‌های کردستان و بوشهر در هشتمین المپیاد دانش آموزی فناوری نانو

باشگاه دانش آموزی فناوری، اسامی ۳۶ برگزیده ملی هشتمین المپیاد دانش آموزی فناوری نانو را برای حضور در مرحله دوم این المپیاد اعلام کرد.
استان‌های کردستان و بوشهر به ترتیب با ۸ و ۶ برگزیده، بیشترین سهم را در میان برگزیدگان دارند. استان کردستان امسال در آمار ثبت نام داوطلبان المپیاد نیز جایگاه اول کشور را داشت.

برگزیدگان این المپیاد از استان‌های کردستان (۸ نفر) ، بوشهر (۶ نفر) ، خراسان رضوی (۴ نفر) ، اصفهان (۴ نفر) ، مازندران (۳ نفر) ، هرمزگان (۳ نفر) ، فارس (۲ نفر) ،  آذربایجان شرقی (۱ نفر) ، خراسان جنوبی (۱ نفر) ، سمنان (۱ نفر) ، قزوین (۱ نفر) ، قم (۱ نفر) و گلستان (۱ نفر) هستند.

اسامی افراد برگزیده به شرح جدول زیر است:

نام

نام خانوادگی

استان

شهر

محمد

خوش رفتار

بوشهر

دشتستان

روزا

رستم نژاد

کردستان

سنندج

دیار

محمدی

کردستان

مریوان

پریسا

آئینی

کردستان

سنندج

آبتین

قاسمپور

قزوین

قزوین

مرتضی

صفاری

فارس

شیراز

محسن

حسن پور

سمنان

شاهرود

مدینه

چالاک

گلستان

ترکمن

محمد

فرهادی

مازندران

بابل

آرش

باقر پور

بوشهر

دشتستان

سینا

زحمت کش مزنگانی

خراسان رضوی

نیشابور

محمد

زراعتکار

خراسان رضوی

مشهد

ابوالفضل

باقرزاده همائی

هرمزگان

بندرعباس

اسرین

حیدری

کردستان

مریوان

مازیار

افشار

کردستان

سنندج

دانیال

معروفی

اصفهان

نجف آباد

شهرزاد

مقیم

مازندران

ساری

فاطمه

منصوری

مازندران

بابلسر

امیر محمد

مشیری

خراسان رضوی

مشهد

مه جبین

شولی

بوشهر

دشتستان

عارفه

انصاری مقدم