زدایش نفت از آب با نانوذرات مغناطیسی دارای پوشش پلیمری

پژوهشگران دانشگاه تگزاس سطح نانوذرات مغناطیسی را با پلیمر پوشش داده و آنها را برای جدا کردن نفت از آب مورد استفاده قرار دادند. این نانوذرات به دلیل بار مثبت پلیمر به راحتی به ذرات نفت که دارای بار منفی هستند متصل می‌شوند.

محققان از نانوذرات مغناطیسی برای جدا کردن روغن از آب استفاده کردند. برای این کار یک فرآیند ساده مبتنی بر نیروی الکترومغناطیسی و مغناطیس مورد استفاده قرار گرفت. پژوهشگران معتقداند این روش را می‌توان برای بهبود تصفیه آب و تولید نفت و گاز به کار گرفت. همچنین این روش می‌تواند زدایش نفت نشت یافته در آب دریا را تسریع کند.
وقتی نفت با آب ترکیب می‌شود، روش‌های رایج برای تمیز کردن آب و زدایش نفت با چالش‌هایی همراه بوده و همچنین روش‌های موجود گران و خطرناک برای محیط زیست است. اما این روش جدیدی که توسط محققان دانشگاه تگزاس ارائه شده می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد.
در مقاله‌ای که این گروه در نشریه Nanoparticle Research به چاپ رساندند نشان دادند که تنها با استفاده از مواد مغناطیسی و نیروی الکترومغناطیس می‌توان نفت را از آب جدا کرد.
امروزه می‌توان سطح نانوذرات را با مواد شیمیایی مختلف نظیر پلیمر پوشش داد و در نتیجه دامنه کاربرد این نانومواد را در صنایع مختلف گسترش داد. این نانوذرات که توسط محققان دانشگاه تگزاس ارائه شده به شکلی طراحی شده‌است که می‌توان آن را در تولید نفت مورد استفاده قرار داد. این گروه معتقداند که این روش را می‌توان برای تولید میلیون‌ها گالن آب به کار برد و در نهایت آب قابل آشامیدن تولید کرد.
روش‌های نوین تولید نفت به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا ۹۵ درصد از نفت را از آب جدا کنند اما مقدار کمی از نفت در آب باقی می‌ماند که برای محیط زیست خطرناک است.
این گروه سطح نانوذرات را با پلیمری پوشش دادند که می‌تواند به قطره‌های نفت متصل شود. این نانوذرات از جنس مواد مغناطیسی بوده و در نتیجه می‌توان با اعمال میدان آنها را جداسازی کرد. سطح این نانوذرات دارای پلیمر بوده که دارای بار مثبت است بنابراین از طریق نیروی الکترواستاتیک به ذرات دارای بار منفی نفت متصل می‌شوند. اگر ذرات مورد نظر که در آب هستند دارای بار مثبت بودند، آنگاه نانوذرات را با استفاده از مواد با بار منفی پوشش‌دهی می‌کنند.