گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵ منتشر شد

کتاب «گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵» در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند ده ساله دوم پیشرفت فناوری نانو در ایران و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

کتاب «گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵» در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته درجهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند ده ساله دوم پیشرفت فناوری نانو در ایران و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۵ منتشر شد.
سرفصل‌های ارائه شده در این کتاب عبارتند از:
– حجم بازار محصولات نانو ساخت ایران
– اثرگذاری در بهبود کیفیت زندگی مردم با محصولات فناوری نانو ایران
– ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی‌نفعان در توسعه و به‌کارگیری آن
– ارتقاء کیفیت علمی و پرورش سرمایه‌های انسانی کارآمد فناوری نانو
– مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل‌گیری صنعت نانو
– سازماندهی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های تجاری‌سازی فناوری نانو
– ارتقاء صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
– پیاده‌سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو
– توسعه و مدیریت بازار محصولات نانو
–  ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری نانو
فصل سوم. سیاست‌گذاری پیشرفت فناوری‌نانو در ایران و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و نهادها
– راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست‌گذاری پیشرفت فناوری نانو
– پایش و ارزیابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه بین‌المللی کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو
– شناسایی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های نهادی و ساختاری کشور برای پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه فناوری نانو
– تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها (سیاست نگاری)
– مدیریت فناوری اطلاعات و دانش فرآیندهای توسعه فناوری نانو
– شاخص‌های برنامه‌های کلان
– شاخص‌های برنامه‌های عملیاتی
–  تأمبن مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو
شایان ذکر است، این کتاب در چهار فصل و ۲۴۴ صفحه تنظیم شده است و نسخه الکترونیکی آن از اینجا قابل دریافت است.