برگزاری سومین همایش ملی انجمن نانوفناوری ایران در شهریور ماه

انجمن نانوفناوری ایران در نظر دارد سومین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو موسوم به NCWNN1396 را در روزهای ۱ و ۲ شهریورماه ۱۳۹۶ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان برگزار نماید.

انجمن نانوفناوری ایران برگزاری سلسله همایش‌های ملی و کارگاه‌های آموزشی علوم و فناوری نانو موسوم به NCWNN را در دستور کار خود قرار داده است. این همایش‌ها به صورت ادواری هر دو سال یک‌بار در سال‌های زوج برگزار خواهد شد. براین اساس، سومین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو موسوم به NCWNN1396 در روزهای ۱ و ۲ شهریورماه ۱۳۹۶ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان برگزار می‌شود.
محورهای اصلی این همایش عبارتند از:
نانوشیمـی
نانوفیـزیک و فوتونیک
نانومواد و کامپوزیت
نانوزیست فنـاوری
نانوپزشکی 
نانومحاسـبات
نانومکانیـک
نانوالکترونیک
آخرین مهلت ارسال مقالات به سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ تعیین شده است. گفتنی است مقالات ارائه شده در این کنفرانس مشمول دریافت حمایت تشویقی نوبت دوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی همایش مراجعه نمایند. همچنین ایمیل ncwnn1396@gmail.com و شماره‌های ۰۳۴۳۳۷۷۸۰۱۱ و ۰۳۴۳۱۶۲۳۱۸۱ جهت برقراری ارتباط با دبیرخانه همایش در دسترس است.