ارائه روش تصویربرداری از ویروس در حین آلوده کردن سلول

محققان روش میکروسکوپی جدیدی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان فعالیت ویروس در حین اتصال به سلول و آلوده کردن آن را تصویربرداری کند.

قبل از این که ویروس‌ها بتوانند شما را بیمار کنند، لازم است روی سلول شما قرار گرفته و دیواره آن را سوراخ کنند. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه دوک موفق به ساخت میکروسکوپی شده‌است که می‌تواند از نقطه‌ای که این ویروس‌ها شروع به آلوده کردن بدن می‌کنند، تصویر بگیرد.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
این گروه ابزاری به نام دوربین سه بعدی ویروس ساختند که از فعالیت‌های ویروس به‌صورت زنده تصویربرداری می‌کند. این ابزار می‌تواند از این ویروس‌ها فیلم تهیه کند.
قدم بعدی این محققان آن است که این روش را به‌گونه‌ای توسعه دهند تا نه تنها از فعالیت‌های ویروسی، بلکه از غشاء سلولی نیز تصویر بگیرد.
کوین ولشر از محققان این پروژه می‌گوید: «در واقع چیزی که ما به دنبال آن هستیم، اولین تماس ویروس با سطح سلول است. ما دنبال چگونگی فراخواندن گیرنده‌ها توسط ویروس هستیم؛ این که چگونه خود را پنهان می‌کند. ما قصد داریم که این فرآیند را به‌صورت زنده مشاهده کنیم و از همان لحظه اول فعالیت ویروس را زیر نظر بگیریم.»
این اولین میکروسکوپی نیست که قادر به رهگیری زنده ذرات متحرک است. در واقع ولشر مدلی ارائه کرده که با استفاده از آن می‌توان دانه‌های فلورسانس روشن که به سطح غشاء سلولی متصل می‌شود را رصد کرد.
این گروه تحقیقاتی موفق با ارتقای این سامانه موفق شدند حرکات خیلی سریع را نیز رصد کنند. محققان در این پروژه بر چالش سرعت فائق شدند.
زمانی که قرار است از ویروس تصویربرداری شود، سرعت اهمیت زیادی دارد. برای مشاهده این ذرات که در واقع توده‌ای پروتئینی هستند، برچسب‌زنی رایج چندان موفق نیست. این گروه از پروتئین‌های فلورسانسی استفاده کردند که می‌توان آنها را وارد ژنوم ویروس کرد. بنابراین دیگر نیازی به نقاط کوانتومی برای برچسب‌زنی نیست و هیچ دانه فلورسانس مصنوعی برای این فرآیند نیاز نیست.
این گروه قصد دارند این روش را به‌گونه‌ای توسعه دهند که بتوان نقشه سطح سلولی را نیز با آن ترسیم کرد.
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Robust real-time 3D single-particle tracking using a dynamically moving laser spot در نشریه Optics Letters منتشر شده‌است.