نانوذراتی که سپر دفاعی پوست در برابر پرتو UV هستند

پژوهشگران نانوذراتی با قابلیت محافظت از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش ساختند. درصورت استفاده از این نانوذرات، ۵۰ درصد از سلول‌هایی که سه روز در معرض UV بودند، زنده ماندند. در نمونه‌های عادی تنها ۱۰ درصد از سلول‌ها زنده می‌ماند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا راهبرد جدیدی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان کرم‌های ضدآفتاب را با استفاده از نانوذرات بهبود داد. نانوذرات مورد استفاده در این کرم‌ها رفتار ملانزوم موجود در بدن را تقلید می‌کنند.
در مقاله‌ای که این گروه در نشریه ACS به چاپ رساندند، نشان دادند که نانوذرات سنتز شده آنها با قرار گرفتن در کرم‌های ضدآفتاب می‌توانند از پوست در برابر پرتو فرابنفش محافظت کنند.
ناتان گیانشی از محققان این پروژه می‌گوید: «ما موفق به تولید نانوذراتی شدیم که رفتار مراقبتی پوست انسان را تقلید می‌کنند. این نانوذرات قادراند از پوست بدن محافظت کنند.»
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که این نانوذرات شبه ملانین را می‌توان با اکسیداسیون خودبه‌خودی دوپامین تولید کرد. بعد از تولید این نانوذرات، محققان به بررسی رفتار مراقبتی آنها در برابر تابش پرداختند. این نانوذرات کاملاً زیست‌سازگار بوده و آسیبی به پوست وارد نمی‌کنند. محققان این پروژه این نانوذرات را در محیط کشت آزمایشگاهی روی پوست انسان مورد آزمایش قرار دادند و توزیع، حمل و نقل و رفتار محافظتی آنها را در برابر پرتوهای فرابنفش مطالعه کردند.
نتایج این پروژه برای استفاده در صنعت مراقبت‌های شخصی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ذرات سنتز شده می‌توانند در بدن پخش شده و همانند ملانین نرمال در پوست رفتار کنند. این نانوذرات روی پوست قرار گرفته و مانع آسیب DNA توسط پرتو UV می‌شود.
سوهیر سانکروت از محققان دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «درک برهم‌کنش این نانوذرات با پوست به ما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به کاراتر کردن کرم‌های پوست به دست آوریم.»
براساس نتایج این پروژه، نانوذرات از DNA پوست محافظت می‌کنند. این گروه تحقیقاتی دریافتند که ۵۰ درصد از سلول‌های پوست که این نانوذرات را جذب کرده و ۳ روز در برابر تابش‌های فرابنفش قرار گرفته‌اند، زنده می‌مانند. این در حالی است که در نمونه‌هایی که از این نانوذرات استفاده نشده نرخ زنده ماندن ۱۰ درصد است.