ثبت پتنتی برای تولید مواد مورد استفاده در کاتد باتری یون لیتیم

شرکت نانووان متریالز (Nano One Materials) روشی ساده برای تولید فسفات آهن لیتیم ارائه کرده و در حال ثبت پتنت مربوط به این فناوری است.

بنابر اعلام دان بلوندال، مدیرعامل شرکت نانووان متریالز (Nano One Materials)، این شرکت در حال ثبت پتنت جدید خود است. این پتنت مربوط به یک روش جدید سنتز فسفات آهن لیتیم در ساخت کاتد باتری‌های لیتیومی است. در این فرآیند از مراحل کمتری استفاده شده و مواد خام ارزان‌تری به کار گرفته می‌شود. در این روش ضمن کاهش هزینه‌ها، فرآیند تولید ساده شده و پسماند کمتری تولید می‌شود.
بلوندال می‌گوید: «فسفات آهن لیتیم در بازار باتری‌های یون لیتیم چین بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازار این حوزه در حال رشد است و می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف از خودرو گرفته تا ذخیره‌سازی انرژی استفاده کرد. ما بسیار خوشحالیم که این ماده را در لیست فرآیندهای و مواد خود قرار داده‌ایم. این ماده می‌تواند برای تولیدکنندگان باتری بسیار جذاب باشد.»
فسفات آهن لیتیم از جمله ایمن‌ترین مواد کاتدی در حوزه باتری‌های یون لیتیم است. برای تولید آن از موادی فراوان نظیر آهن و فسفات استفاده شده و عاری از کبالت است. این ماده قابل بازیافت بوده و ویژگی‌های مناسبی برای استفاده در باتری دارد. باتری‌های حاوی این ماده برای استفاده در خودروهای الکتریکی در چین ساخته می‌شوند؛ جایی که نیاز به دوام و ظرفیت بالا است.
ساخت فسفات آهن لیتیم در شرکت نانووان ماحصل تحقیقات مجید طالبی، از محققان ارشد این شرکت است که دو سال مستمر در این شرکت و ۶ سال در جاهای دیگر روی این فناوری کار کرده است.
طالبی می‌گوید: «فسفات آهن لیتیم مزایای زیادی در صنعت باتری دارد، اما برای تولید آن باید مراحل پیچیده‌ای را طی کرد. من از ارائه این روش ساده را برای تولید این ماده بسیار خوشحالم؛ چراکه می‌تواند نظر صنعت باتری را جلب کند.»
این روش جدید نیاز به دما و اتمسفر متعادلی داشته و بدون جریان پسماند است؛ بنابراین تجهیزات ویژه‌ای نیاز ندارد. در این روش فرآیند یک مرحله‌ای استفاده می‌شود که ساده و کوتاه است.