شماره تابستان مجله IJND منتشر شد

شماره تابستان (Volume 8, Issue 3, Summer 2017) مجله International Journal of Nano
Dimension وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد.

در این شماره ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی در تمامی حوزه‌های فناوری‌نانو مربوط به محققین برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف و معتبر دنیا و ایران چاپ شده است. 
لازم به ذکر است که مجله IJND)  International Journal of Nano Dimension) به همت اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به مدیر مسئولی دکتر بابک صادقی و سردبیری دکتر خلیل پورشمسیان منتشر می‌شود. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون چین، ترکیه، استرالیا، کره‌جنوبی و… به‌عنوان عضو هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند. این مجله به صورت فصلنامه بوده و تاکنون ۸ جلد مشتمل بر ۳۲ شماره که حاوی ۳۴۰ مقاله اصلی و ۱۵ مقاله مروری است، در آن چاپ شده است.
مقالات پس از ثبت‌نام نویسندگان و ارسال آن از طریق پایگاه اینترنتی مجله قابل بررسی بوده و داوری این مقالات توسط محققین و اعضا برجسته هیات علمی داخل وخارج از کشور انجام و نتیجه به نویسندگان اعلام می‌شود. مجله IJND از ابتدای سال ۲۰۱۷، در پایگاه اطلاعاتی ESCI سایت تامسون-رویتر نمایه شده و مقالات چاپ شده در آن ISI محسوب می‌شود.
موضوعات پذیرش مقاله برای چاپ در این مجله در تمامی حوزه‌های فناوری‌نانو است:
Applications such as in bio-sensors, optoelectronics, magnetics, medicine, novel devices
Nanomaterials such as nano metals and alloys, amorphous solids, ceramics, nano composites, polymers, semiconductors
Characterization such as those obtained by acoustic, analytical, diffraction, electrical, optical, spectroscopic, nanoscopic or similar methods
Novel materials such as nanowires, nanotubes, nanoparticles, nanocomposites, thin films, super lattices, quantum dots and quantum wells
Processing methods
Properties of nano structured materials
Synthesis of nano materials
شایان ذکر است‏، براساس آئین‌نامه ستاد نانو در صورت چاپ مقاله در این مجله و پس از تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نویسندگان تعلق می‌گیرد.