نانوآلیاژی از جنس آلومینیوم برای تولید ارزان قیمت هیدروژن

محققان انگلیسی نانوآلیاژی از جنس آلومینیوم ساختند که قادر است با قیمت پایین هیدروژن تولید کند. شکافت آب و تولید هیدروژن با قیمت کم یکی از چالش‌های توسعه پیل‌های سوختی است.

آلیاژی از آلومینیوم به‌صورت اتفاقی کشف شد که می‌تواند با آب به‌صورت غیرمعمولی واکنش دهد. این آلیاژ می‌تواند مسیر تولید ارزان قیمت هیدروژن را هموار کند. درصورت تجاری‌سازی این فناوری، از آن می‌توان برای تولید منابع قابل حمل تولید هیدروژن در پیل‌های سوختی استفاده کرد.
آنتونی کسرناک از محققان این پروژه از امپریال کالج لندن می‌گوید: «اهمیت اصلی این یافته آن است که به شما اجازه می‌دهد تا ابعاد سامانه خود را کاهش دهید. این فناوری برای تولید ادوات قابل حمل که باید سبک باشند، بسیار مفید بوده و می‌توان با آن پیل سوختی با عمر طولانی ساخت که نیاز به حمل مخزن هیدروژن ندارد.»
این آلیاژ توسط آنتی گریری از آزمایشگاه تحقیقات ارتش آمریکا در حالی که روی ساخت آلیاژ‌های بسیار مستحکم کار می‌کرد، کشف شد. زمانی که آب روی این آلیاژ ریخته شد، به سرعت حباب‌های هیدروژن تولید شد.
این فرآیند برای آلومینیم در حالت عادی اتفاق نمی‌افتد، بلکه آب موجب اکسید شدن آلومینیوم می‌شود و سدی محافظ روی آن ایجاد می‌کند که مانع از واکنش‌های بعدی می‌شود. اما این آلیاژ کاملاً فعال است.
این آلیاژ جدید که فرآیند ساخت آن به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده است، از پودری کاملاً متراکم در مقیاس میکرون ساخته شده‌است. روی این ساختار، فلزات دیگری به‌صورت نانوساختار قرار داده شده‌است. زمانی که آب به این ساختار اضافه می‌شود، ترکیب یاز اکسید و پراکسید آلومینیوم ایجاد می‌شود. ماحصل این فرآیند تولید هیدروژن است که موجب غیرفعال شدن آلیاژ نشده، بلکه همچنان فرآیند تولید ادامه می‌یابد.
البته در حال حاضر این فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و نیاز به تحقیقات بیشتر برای تجاری‌سازی دارد. این گروه از این پودر برای ساخت یک تانک کوچک استفاده کرده است و در حال حاضر در این مقیاس هیچ مانع و مشکلی مشاهده نشده است.
یکی از مزایایی این فناوری قیمت پایین آن است به طوری که می‌توان از آن در حوزه‌های مختلف از ساخت خودرو گرفته تا لپ‌تاپ استفاده کرد.