خلق تجربه‌هایی نوآورانه و کاربردی در مجمع اقتصاد فناوری نانو

پنجمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو در حالی آغاز به کار می‌کند که شرکت‌های دانش بنیان وسرمایه گذاران در آن حضور دارند.

این رویداد در راستای خلق تجربه‌ای نوآورانه و کاربردی برای شرکت‌کنندگان؛ یعنی همان بازیگران زیست‌بوم نوآوری نانو در راستای توسعه اقتصادی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری نانو برگزار می‌شود.
شرکت‌کنندگان امکان حضور در مجموعه‌ای از نشست‌های متنوع تخصصی و تعاملی را خواهند داشت که بخش قابل توجهی از آن‌ها مبتنی بر روایت و تحلیل تجربیات عملی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه در فضای کشور است که به خوبی قابلیت تطبیق و نتیجه‌گیری برای سایر کسب‌وکارهای بالقوه و بالفعل را خواهند داشت.
با توجه به اینکه این مجمع یکی از گردهمایی‌های اصلی فعالان حوزه نوآوری و مشخصاً فناوری نانو است، امکان شبکه‌سازی و برقراری ارتباطات جدیدی که بتواند شروعی برای همکاری‌های راهبردی آتی باشد فراهم است. البته فعالیت‌های مختلفی نیز در جهت تسهیل برقراری این ارتباطات انجام خواهد گرفت. کارگاه‌های جانبی و مرتبط با موضوعات محوری مجمع نیز از دیگر فرصت‌های قابل بهره‌گیری توسط علاقه‌مندان است که همچون دوره گذشته این رویداد برگزار خواهند شد.
در نهایت، طراحان و برگزارکنندگان این رویداد امیدوارند تا با خلق محتوایی اختصاصی و محیطی حرفه‌ای، بتوانند نقش خود را در جریان توسعه اقتصاد فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری نانو ایفا کنند.
گفتنی است پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو با محوریت «توسعه کارآفرینی فناورانه» و « توسعه بازار نوآوری» در مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی مجمع اقتصاد فناوری نانو به آدرس: www.nanoecoforum مراجعه نمایید.