برگزاری سه پنل و دو کارگاه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

پنجمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو از فردا به مدت دو روز در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت با برگزاری پنل‌ها و نشست هایی برای شرکت کنندگان آغاز خواهد شد.

در این دوره ۶۰۰ شرکت کننده ثبت نام کرده‌اند و قرار است در نشست و پنلهایی که با موضوعات کسب و کار و چالشها دایرمی‌شود، شرکت کنند.
پنل اولی با عنوان «چالش‌های کسب و کار» با ۵ محور توسط فرهاد زند، از مدیران سابق شرکت مکنزی بزرگترین شرکت مشاوره دنیا و دارای مدرک پسا دکترای اقتصاد اطلاعات از دانشگاه MIT و استاد دانشگاه شریف، در روز افتتاحیه ارائه می‌شود.
تیم سازی در کسب وکار، روند انتخاب ایده دارای بازار، شناخت بازار هدف، روش‌های بازخورد از بازار و مشتری، اصلاح ساختار کسب و کار از مباحثی هستند که در این پنل ارائه خواهند شد.

همچنین در این پنل تجربیات دو شرکت که منسوجات ضد امواج و نانودارو تولید می‌کنند نیز ارائه می‌شود.

در دومین پنلی که روز اول افتتاحیه برگزار می‌شود، فناوریهای منتخب به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد.
در این پنل ۶۰ نفر از شرکت‌های صنعتی دعوت شده‌اند. از فناوریهایی که ارائه می‌شوند عایق های صوتی، ذخیره سازی انرژی گرمایی و رنگدانه در صنایع پلیمر هستند.

نشست توسعه محصول جدید نانو

یکی از برنامه‌های جانبی پنجمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو، نشست برای متخصصان حوزه نانو است که در صنایع اشتغال دارند. بدین واسطه تلاش می‌شود که افراد ایده‌ها و طرح های خود را وارد بازار کنند.
در این قسمت از برنامه‌های مجمع اقتصاد فناوری نانو، مهندس نجیمی، دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو و شرکت‌های آریا پلیمر پیشگام و گلریز، حضور خواهند داشت.
تقدیر از برترین صنایع

در روز دوم از برگزاری مجمع اقتصاد فناوری نانو از پتروشیمی تبریز و شرکت آب و فاضلاب کشور تقدیر به عمل می‌آید.

ارائه پنل با نواوری باز
دردومین روز، پنلی با محوریت توسعه ی بازار برگزار خواهد شد که در آن پیرامون مسائل صادراتی صحبت می‌شود.
شرکت خودرویی و شرکت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی که محصول تولید می کنند در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهند داد.

برگزاری دو کارگاه در روز دوم مجمع اقتصاد فناوری نانو
کارگاه‌های « اصول موفقیت در بازار» و «توسعه کسب و کار» نیز در روز دوم برگزار خواهدشد.
در این دوره از مجمع۶۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که به آنها مدرک اعطا خواهد شد.