اثربخشی ترکیب نانوستاره‌های طلا، لیزر و ایمنی‌درمانی در درمان سرطان

محققان با ترکیب نانوستاره‌های طلا و روش ایمنی‌درمانی موفق شدند تومور سرطانی را در موش‌ها درمان کنند. این روش مبتنی بر ایمنی‌درمانی و راهبرد نوری‌گرمایی است.

محققان دانشگاه دوک با ترکیب روش ایمنی‌درمانی سرطان و فناوری‌ نانو موفق به بهبود کارایی درمان سرطان در موش‌های آزمایشگاهی شدند.
توان وودین از محققان این پروژه می‌گوید: «روش ایده‌آل برای درمان سرطان، روشی غیرتهاجمی، ایمن و چند راهبردی است. ما قصد داریم تا سیستم ایمنی بدن بیماران را فعال کنیم تا بتواند بر علیه تومور سرطانی وارد عمل شود. اگر ما بتوانیم یک روش ایمنی درمانی ضدسرطان و دراز مدت ایجاد کنیم، در واقع روش درمان سرطان را یافته‌ایم.»
این راهبرد جدید مبتنی بر فناوری ایمنی‌درمانی نوری‌گرمایی است که توسط محققان دانشگاه دوک ارائه شده‌است. این گروه از لیزر و نانوستاره‌های طلا برای این کار استفاده کردند. این سامانه موجب گرم شدن و از بین رفتن تومور می‌شود که با داروهای ایمنی‌درمانی نیز ترکیب شده‌است.
راهبرد نوری‌درمانی بر این حقیقت استوار است که نانوذرات به‌صورت انتخابی درون تومور سرطان جمع شده و در آنجا با گرم شدن، موجب از بین رفتن تومور می‌شوند.
در حالی که بسیاری از محققان به دنبال استفاده از نانوذرات در این نوع روش‌ها هستند، محققان این پروژه از نانوستاره‌های طلا به دلیل شکل هندسی خاصشان استفاده کردند. این نانوستاره‌ها دارای نوک‌های تیز متعددی هستند که انرژی لیزر را به دام می‌‌اندازند. این کار منجر به افزایش کارایی لیزر شده و در نهایت میزان تابش را به حداقل می‌رساند. با این افزایش کارایی می‌توان لیزر را به بخش‌های عمیق بافت رساند.
وو دین از محققان این پروژه می‌گوید: «نوک‌های تیز این نانوستاره‌ها شبیه به میله‌های مشتعل انرژی الکترومغناطیسی را متمرکز می‌کنند. ما می‌خواهیم توانایی خود را در درمان تومور بیازماییم؛ تومورهایی که به‌طور دقیق نمی‌دانیم کجاست و چگونه در بدن پخش شده‌اند.»
محققان نانوستاره‌ها و داروی ایمنی‌درمانی را به تنهایی مورد استفاده قرار دادند که نتایج چندان مطلوبی به دست نیامد. اما زمانی که هر دو با هم مورد استفاده قرار گرفت، از هر ۵ موش، ۲ موش بیش از ۵۵ روز زنده ماندند.

نتایج این پروژه در نشریه Scientific Reports منتشر شده‌است.