پنجمین مجله نانویی ایران در ISI پذیرفته شد

مجله International Nano Letters که توسط دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه منتشر می‌شود، در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز پذیرفته و نمایه شد.

این مجله با نام اختصاری INL، از سال ۲۰۱۰ به سردبیری دکتر محمدباقر قلی‌وند و مدیر داخلی دکتر عاطفه قادری شروع به فعالیت کرده و از سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات اشپرینگر منتشر می‌شود. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، چین، ترکیه، استرالیا، پرتقال، هند و… به‌عنوان هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند. این مجله به‌صورت فصلنامه بوده و تاکنون ۶ جلد مشتمل بر ۱۶ شماره، حاوی ۲۲۱ مقاله به صورت Review،Original  و… از دانشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی در آن چاپ شده است.
این مجله علاوه بر نمایه شدن در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز، در پایگاه‌‌های معتبر دیگری مثل CASEMBASE  ،DOAJ EBSCO ،ProQuest و …  نیز نمایه شده است.
لازم  به ذکر است که پیش از این چهار مجله نانو Journal of Nanostructures  (ناشر: دانشگاه کاشان)، Journal of Nanostructure in Chemistry  (ناشر: دانشگاه آزاد واحد شهر قدس) وJournal of Nanoanalysis  (ناشر: دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی)، International Journal of Nano Dimension (ناشر: دانشگاه آزاد واحد تنکابن) در نمایه ESCI  تامسون رویترز پذیرفته شده بودند.
گفتنی است، نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به‌عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of  Science Core Collection  در سال ۲۰۱۵ معرفی و ارائه شده است.
عنوان و چکیده مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود.
اطلاعات بیشتر درباره مجله International Nano Letters، به همراه فهرست مقالات منتشر شده در آن در پایگاه اینترنتی مجله در دسترس قرار دارد.
موضوعات پذیرش مقاله برای چاپ در این مجله در تمامی حوزه‌های فناوری‌نانو (nanoscale and nanostructured materials) است.
شایان ذکر است، براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله INL با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد.