افزایش ۵۰درصدی رشد کاهو با کود حاوی نقاط کوانتومی

محققان با استفاده از نقاط کوانتومی، کودی ساختند که موجب افزایش ۵۰ درصدی در رشد کاهو می‌شود. این نقاط کوانتومی با قیمت بسیار کم از گرده کلزا به دست آمده است.

محققان چینی با استفاده از گرده کلزا نقاط کوانتومی کربنی ساختند و در ادامه نشان دادند که این نقاط کوانتومی می‌تواند بازده تولید کاهو را در بخش کشاورزی تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
این گروه تحقیقاتی روشی ارزان برای تولید کودهای کشاورزی زیست‌سازگار ارائه کردند که در آن از نقاط کوانتومی استفاده شده بود. این نقاط نیز از گرده کلزا به دست آمده است. با افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به غذا، محققان به دنبال راهبردهای جدیدی هستند تا با استفاده از آن محصولات کشاورزی بیشتری تولید کنند. یکی از راهبردهای رایج، استفاده از کود شیمیایی است، اما این کودها اثرات جانبی دارند. از این رو محققان به دنبال کودهای ارزان، ایمن و زیست‌سازگار هستند.
نانومواد کربنی درصورت ترکیب شدن به ادوات پیچیده منجر به خواص الکتریکی، گرمایی، نوری و مکانیکی جدیدی می‌شوند. البته این نانومواد در بخش کشاورزی نیز کاربرد دارند، به طوری که برخی نتایج نشان می‌دهند که این نانومواد کربنی منجر به افزایش نرخ رشد گیاه شده‌اند. البته تولید برخی نانومواد کربنی پرهزینه بوده و معمولاً حاوی آلودگی عناصر فلزات سنگین است که در طول فرآیند سنتز به آن افزوده می‌شود. بنابراین استفاده از آنها برای بخش کشاورزی و غذا مناسب نیست.
این گروه تحقیقاتی از دانشگاه گوانگژو در چین روی استفاده از نقاط کوانتومی کربنی در کشاورزی کار می‌کنند. این گروه اقدام به استفاده از گرده کلزا برای تولید نقاط کوانتومی کردند. برای این کار گرده را حرارت می‌دهند تا شکسته و نقاط کوانتومی ایجاد شود. در این روش ارزان قیمت، برای هر گرم محصول تنها سه سنت هزینه می‌شود.
این گروه از این نقاط به‌عنوان کود برای رشد کاهو استفاده کردند و دریافتند که ۳۰ میلی‌گرم در لیتر از نقاط کوانتومی که در فاز محلول قرار دارد می‌تواند میزان رشد گیاه را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. از آنجایی که این نقاط کوانتومی فلورسانس هستند، به راحتی در زیر پرتو فرابنفش قابل رصد بوده و می‌توان تجمع آنها را در برگ‌ها مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان داد که میزان ویتامین سی، قند قابل انحلال و پروتئین‌ها در این کاهوها تغییر نکرده است.