استانداردی برای یکسان‌سازی تعاریف محاسبات کوانتومی

پروژه جدیدی توسط سازمان IEEE تعریف شده که هدف از آن ارائه استاندارد جدیدی در بخش محاسبات کوانتومی است. این پروژه به دنبال یکسان‌سازی تعاریف مورد استفاده در بخش محاسبات کوانتومی است.

IEEE بزرگترین سازمان فنی و حرفه‌ای است که به‌صورت ویژه روی توسعه فناوری برای بشر فعالیت دارد. این سازمان به همراه انجمن استانداردهای IEEE اعلام کرد که پروژه تعریف استاندارد محاسبات کوانتومی را تأیید کرده است. این پروژه قصد دارد تا محاسبات کوانتومی برای بخش بزرگی از محققان از ریاضی‌دان، فیزیک‌دان، مهندسان، زیست‌شناسان و پژوهشگران علوم کامپیوتر گرفته تا دانشمندان حوزه اقلیم و ژنتیک قابل استفاده باشد.
این پروژه که به IEEE P7130 شهرت دارد، واژه‌های مربوط به فیزیک محاسبات کوانتومی نظیر برهم نهی، گیرافتادن کوانتومی و تونل‌زنی کوانتومی را تعریف یا به روزرسانی کند.
ولیام هرلی از مدیران کارگروه محاسبات کوانتومی IEEE می‌گوید: «درحالی که محاسبات کوانتومی در حال رشد و توسعه است، این صنعت در حال تقسیم‌بندی بوده و چارچوب مشخصی برای آن وجود ندارد. این پروژه گامی بزرگ در مسیر توسعه محاسبات کوانتومی است تا با استاندارد کردن و کاهش سردرگمی به هموارتر شدن مسیر توسعه این فناوری کمک کند.»
جری چو از مدیران بخش محاسبات کوانتومی IBM که در این پروژه نیز مشارکت دارد می‌گوید: «IBM بخشی از تاریخ اطلاعات کوانتومی است. این استاندارد به تمام کسانی که می‌خواهند در این فضا کار کنند، کمک می‌کند تا ادبیات مشترکی را به کار گیرند.»
آندرو فروسمان، مدیرعامل شرکت وانکیوبیت، که در کارگروه مربوط به این پروژه همکاری دارد، می‌گوید: «شرکت وانکیوبیت با پردازشگرهای کلاسیک، کوانتومی و غیراستاندارد مختلفی کار می‌کند؛ پردازشگرهایی که برای ارتباط میان چند تیم ضروری است. با ایجاد تعریف استاندارد در بخش محاسبات کوانتومی می‌توان خدمات ارزشمندتری ارائه کرد. این استاندارد برای برخی از صنایع بسیار جذاب خواهد بود.»
هیدتوشی نیشیموری از مؤسسه فناوری توکیو که در این کارگروه فعالیت دارد، می‌گوید: «در حال حاضر درباره این که محاسبات کوانتومی چیست و معنای کامپیوتر کوانتومی کدام است، سردرگمی وجود دارد. دلیل این امر وجود برخی مدل‌های متفاوت از محاسبات کوانتومی است که باید این تعاریف یکسان‌سازی شود.»