معرفی شرکت‌های برتر در دوازدهمین جشنواره‌ی برترین‌های فناوری نانو

ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو در دوازدهمین جشنواره‌ی برترین‌های فناوری نانو ، شرکت‌های برگزیده فناوری نانو را در سه گروه معرفی و مورد تقدیر قرار می دهد.

به گفته‌ی مهندس جلیل آزاده زعیم، کارشناس واحد بازار ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، در این دوره شرکت های برتر فناوری نانو در سه گروه، شامل  شرکت‌های صنعتی برتر، شرکت‌های فناور برتر و شرکت‌های صادرکننده معرفی خواهند شد. 
شرکت‌های دارای پیش نیازهای ورود به فرایند ارزیابی، مدارک خود را برای حضور در این برنامه ارسال نموده اند و در صورت برگزیده شدن از جوایز آن بهره‌مند خواهند شد. 
پیش‌نیازهای حضور در هرکدام از سه بخش به شرح ذیل است:
شرکت‌های صنعتی برتر: حداقل میزان فروش ۵۰ میلیارد ریال در سبد محصولات نانویی در سال ۹۵ است.
شرکت‌های فناور برتر: ۱- از تاریخ ثبت شرکت کمتر از ۱۰ سال گذشته باشد. ۲- حداقل فروش معادل ۵ میلیارد ریال باشد.
شرکت‌های صادرکننده برتر: فروش قطعی سبد محصولات نانو حداقل ۵۰ هزار دلار باشد.

پیش‌بینی می‌شود از ۱۰۰ شرکت حائز شرایط حضور در رقابت، ۲۵ شرکت به مرحله‌ی دوم راه پیدا کنند و در نهایت از پنج شرکت صنعتی برتر، پنج شرکت فناور برتر و پنج شرکت صادرکننده تقدیر خواهد شد. 
جوایز و تسهیلات در نظر گرفته ‌شده برای هر بخش عبارتند از:
جوایز شرکت صنعتی برتر:
• اعطای تسهیلات تا سقف ۲۰ میلیارد ریال،
• گرنت توسعه سبد محصول تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای ۲ محصول
جوایز شرکت فناور برتر:
• اعطای تسهیلات تا سقف ۳ میلیارد ریال،
• گرنت توسعه‌ی محصول تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای ۲ محصول
جوایز صادرکننده برتر:
• اعطای تسهیلات تا سقف ۲۰ میلیارد ریال با نسبت ۵۰% از حجم صادرات بلند مدت
• اعطای تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی تا سقف ۶ میلیارد ریال معادل ارزش صادرات یا قرارداد قطعی صادرات،
• ۱۰% حمایت مازاد بر کریدور صادرات از هزینه‌ نمایشگاه‌های خارجی یا ارسال هیئت تجاری تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای دو نمایشگاه در سال.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت nanoproduct.ir بخش جشنواره برترین محصولات مراجعه نمایند.
قابل ذکر است، فراخوان مربوط به انتخاب افراد و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برتر، پیش از این منتشر شده است (https://news.nano.ir/1/59093).