هدف ستاد فناوری نانو تجاری سازی با اولویت توسعه صادرات است

رکن اقتصاد مقاومتی، ارتقای اقتصادی شرکتهای دانش‌بنیان است زیرا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر کالای دانش‌بنیانی است که از درون صنایع دانش‌بنیان حاصل شده است.

دکتر سعید
سرکار در جشنواره برترین شرکتهای فناوری نانو در موردتاثیر شگرف علوم نانویی در اقتصاد
مقاومتی گفت: اصلی‌ترین تمرکز ما باید رسوخ فناوری نانو در صنایع موجود باشد و اگر
اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم باید در توانمندسازی اقتصادی شرکتهای دانش‌بنیان تلاش
کنیم. فناوری نانو به‌دلیل شرایط خاص در تمام محصولات و عرصه‌ها بکار گرفته می‌شود
و صنعت و کالایی بدون تاثیرگذاری فناوری نانو نداریم، در همین راستا پیام ما به صنعت‌گران
این است که اگر به فناوری نانو توجه نکنند در آینده نزدیک بازار خود را از دست خواهند
داد.

وی در ادامه
ضمن بیان اینکه عمده تحریم‌ها در زمینه محصولات کلیدی های‌تک بوده است، در مورد گستردگی
علوم نانویی در صنایع مختلف گفت: در حال حاضر علوم نانویی در ده صنعت موجود مانند بهداشت
و سلامت،دارو، لوازم بهداشتی، ساختمان، خودرو، نساجی، نفت و پتروشیمی، آب و محیط زیست
و کشاورزی ورود کرده است و هر سال میزان مشارکت واحدهای صنعتی با فناوری نانو پر رنگ
تر میشود.

دکتر سرکار
ستاد فناوری نانو را حلقه ارتباط صنعت با شرکتهای دانش بنیان دانست و گفت: دانشگاه
و صنعت نیازمند یک نهاد رابط برای همسانی ادبیات گفتمان است و تمرکز ستاد نانو نیز
بیشتر بر تجاری‌سازی با اولویت بازارهای بین‌المللی است تا حجم صادرات به کشور‌های
دیگر افزایش یابد زیرا بازار ۸۰ میلیونی داخل جوابگوی محصولات آینده فناوری نانو نخواهد
بود و بزودی اشباع میشود و اگر نتوانیم به بازارهای بین‌المللی ورود کنیم عمده‌ی شرکت‌های
دانش‌بنیان با مشکل مواجه خواهند شد. برهمین اساس نیاز داریم تا شرکت‌هایی برای صادرات
و بازاریابی محصولات های‌تک تربیت کرده یا از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده
کنیم.

وی در ادامه
افزود: با وجود اینکه در حال حاضر به ۲۰ کشور محصولات نانویی صادر می‌کنیم اما باید
جغرافیای صادرات و کمیت صادرات ارتقا یابد و این امکان در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود
دارد.امروز تلاش کنیم که کالای ساخت ایران یک برند معتبر بین‌المللی شود.