دوره‌های نانو با مدرک بین‌المللی در راه است

با توجه به پتانسیل موجود در کشور در حوزه‌ی فناوری نانو برای توسعه و ترویج این علم، بنیاد ICDL با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد با تدوین استانداردهای لازم به کسانی که آموزشهای تئوری و عملی می گذارند مدرک بین المللی اعطا کند.

علیرضا سلطانی فرد مدیر بنیاد ICDL در بازدید از دهمین نمایشگاه فناوری نانو کارکرد اصلی این نمایشگاه را آشنایی با دستاوردها و مسیر توسعه فناوری نانو عنوان کرد و گفت: «نمایشگاه منجر به ارتباط افراد علاقمند به موضوع و آشنایی با دستاوردهای جدید در حوزه فناوری نانو می شود. فناوری نانو به دلیل نو بودن برای افراد بسیاری ایجاد انگیزه کرده و مخاطبان جوان دارد از طرفی مخاطبان نمایشگاه‌های علمی از این دست بیشتر جویندگان علوم هستند.»

مدیر بنیاد ICDL از مذاکرات صورت گرفته با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای برگزاری دوره‌های آموزشی نانو خبر داد و گفت: «در این دوره ها به کسانی که دوره های نانو به لحاظ تئوری و عملی می گذارند آزمون علمی گرفته می شود و بعد از احراز حدنصابهای لازم مدرک معتبر بین المللی اعطا می شود.»

وی همچنین افزود برای یکسان سازی دوره باید محتوای استانداردی که یک مرجع مصوب کرده تهیه شده و در تولید محتوا دقت نظر داشته باشیم بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم بعد از تدوین استاندارد های لازم، با توجه به کم بودن مراجع علمی، در فاز اول مجموعه کتابهایی آموزشی تدوین و تولید شود.

سلطانی فرد خاطرنشان کرد که بنیاد ICDL آمادگی دارد تا برای اجرای این طرح همکاری کرده و تمام جوانب و مشکلات آن را بررسی و ارزیابی کند. فرآیند آماده سازی این دوره‌ها علاوه بر تولید محتوا شامل آموزش مدرسین، تدوین استانداردها و تامین اعتبار گواهی‌نامه است.

همچنین با توجه به جایگاه فناوری نانو در جهان ایران می تواند با این طرح به عنوان مرجع بین المللی در اعطای مجوز برگزاری دوره در کشورهای دیگر و ناظر بر آزمون‌های برگزاری باشد که این امر نیازمند تدوین مدرک بر اساس یک استاندارد قابل قبول است.