زرافشان: تجاری سازی در مقطع دانش آموزی به روند یادگیری سرعت می دهد

پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی با هدف پاسخ‌گویی به سوالات دانش آموزان و بارور کردن ایده‌های آنان راه‌اندازی شده است که در حال حاضر در کل کشور نزدیک به ۶۵۰ پژوهش سرا در مناطق آموزش و پرورشی در حال خدمات رسانی به دانش‌آموزان فراتر از سیستم آموزشی در مدارس است.

زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در مورد رویکرد تاسیس پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی گفت: «تاسیس پژوهش سرا در آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و کسانی که پرسش‌های جدید در حوزه علم و فناوری دارند است تا خارج از چارچوب کتابهای درسی و محدوده برنامه درسی مدرسه بتوانند ایده های ذهنی خود را آزمایش کنند. گاهی دغدغه ذهنی دانش آموزان فراتر از سیستم آموزشی در پژوهش سرا است و مجبور می شویم که بچه ها را به پارکهای علم و فناوری یا دانشگاهها ارجاع دهیم تا برای بارور کردن ایده های خود با اساتید و صاحبنظران آن گفتگو کنند.»
وی همچنین افزود موضوعات نانویی جزو موضوعات میان رشته‌ای است که امکان ورود به آن بعد از دوره کارشناسی امکان پذیر است بر همین اساس پژوهش سراها ایجاد شدند و در طول دولت یازدهم نزدیک به ۳۲۸ پژوهش‌سرا تاسیس شد و در حال حاضر در سراسر کشور نزدیک به ۶۵۰ منطقه آموزش و پرورشی از ۷۲۰ منطقه در کل کشور به پژوهش‌سرا مجهز شده اند. مناطق باقی‌مانده کوچک بوده و نیاز به پژوهش‌سرا مستقل ندارند؛ در واقع پژوهش‌سراها به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی دانش‌آموزی است که اعضای هیات علمی آن زمینه فعالیت خود را به دانش آموزان معرفی می‌کنند.
زرافشان حضور دانش‌آموزان در نمایشگاه نانو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «نمایشگاه محلی برای نمایش کارهای برگزیده دانش آموزان در المپیاد و جشنواره است و آمار مجموع شرکت کنندگان جشنواره ها و المپیادهای دانش آموزی بیش از ۳۰ هزار دانش آموز است. در راستای تجاری سازی نیز در نمایشگاه دور قبل غرفه تجاری سازی داشتیم و قرار بود امسال کارهای برگزیده دانش آموزی به بحث تجاری سازی وارد شود. آموزش و پرورش با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانسته فاصله مدرسه و پژوهش های علمی را به حداقل رسانده و ورود دانش آموزان در عرصه علمی کشور و توسعه علمی را شتاب بخشد.»
وی در پایان خاطر نشان کرد که تجاری‌سازی در مقطع دانش آموزی مانعی برای انگیزه های تولید علم نخواهد بود و آموزش برای تبدیل به کاربست است و تجاری سازی می‌تواند به روند یادگیری و آموزش سرعت دهد.