دستگاهی برای مشخصه‌یابی مکانیکی مواد زیستی در مقیاس‌نانومتری

شرکت بروکر ابزاری برای مشخصه‌یابی سطوح مواد زیستی در مقیاس نانو به بازار عرضه کرده است. این دستگاه می‌تواند مواد زیستی و هیدروژل‌ها را از نظر مکانیکی تعیین مشخصات کند.

شرکت بروکر (Bruker) ابزار نانودندانه‌گذاری جدیدی موسوم به Hysitron® BioSoft™ به بازار عرضه کرده است که با استفاده از آن می‌توان مواد زیستی و مواد نرم نظیر هیدروژل را از نظر مکانیکی مشخصه‌یابی کرد. این دستگاه قادر به تعیین مشخصات کمّی در ابعاد مختلف برای این دسته از مواد است.
این دستگاه از روش‌های مشخصه‌یابی نوری و مکانیکی قدرتمند برای ارائه نتایج استفاده می‌کند و به کاربر اجازه می‌دهد تا درک بهتر و جامعی از خواص مکانیکی زیست‌مواد به دست آورد.
این دستگاه جدید با سامانه‌های میکروسکوپ نوری معکوس جفت شده و قابلیت‌های سنجش بیوشیمیایی پیشرفته‌ای برای کاربر به ارمغان می‌آورد.
از مزایای این ابزار می‌توان به موراد ذیل اشاره کرد:
• قابلیت ترکیب شدن با میکروسکوپ‌های معکوس به‌منظور مشخصه‌یابی طیف وسیعی از مواد زیستی
• سهولت انتقال و نصب در آزمایشگاه‌ها
• سهولت در انجام آزمون‌های بیومکانیکی
• امکان ارائه نتایج در مدت زمان کمتر از یک دقیقه
این دستگاه ماحصل چند دهه تجربه و تخصص محققان شرکت بروکر است که در آن حساسیت نیرو و جابه‌جایی با هم ترکیب شده و در نهایت امکان مشخصه‌یابی ساختارهای زیستی فراهم شده است. دقت و حساسیت این ابزار به حدی است که می‌تواند طیف وسیعی از ساختارها از درون سلولی گرفته تا بافت‌ها را اندازه‌گیری کند.
ازآنجایی که طراحی نرم‌افزار این دستگاه به‌گونه‌ای است که نیاز به تخصص بالا ندارد، نتایج به‌دست آمده به سرعت توسط کاربر قابل ارائه خواهد بود.
این دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند مشخصه‌یابی مکانیکی کمّی را در میکروسکوپ نوری انجام دهد. دقت آن در حدی است که برای تعیین مشخصات بخش‌های درون سلولی نیز قابل استفاده است.