عرضه دستگاه لایه‌نشانی نانومقیاس برای آماده‌سازی نمونه‌های FESEM

شرکت کروم تکنولوژیز دستگاه لایه‌نشانی ویژه‌ای برای آماده‌سازی نمونه به‌منظور تصویربرداری نانومقیاس با FEG-SEM به بازار عرضه کرده است. دانشگاه ناتینگهام در بخش آماده‌سازی نمونه‌های خود از این دستگاه استفاده می‌کند و بخشی از موفقیت خود را به عملکرد این دستگاه نسبت می‌دهد.

شرکت کروم تکنولوژیز دستگاه لایه‌نشانی ویژه‌ای برای آماده‌سازی نمونه به‌منظور تصویربرداری نانومقیاس با FEG-SEM به بازار عرضه کرده است. دانشگاه ناتینگهام در بخش آماده‌سازی نمونه‌های خود از این دستگاه استفاده می‌کند و بخشی از موفقیت خود را به عملکرد این دستگاه نسبت می‌دهد.