تصویب برنامه اجرایی فناوری‌ نانو در ترکیه

ترکیه برنامه اجرایی برای مدیریت پسماندهای فناوری‌ نانو، افزایش سطح ایمنی انسان و محیط زیست را تصویب کرد. ترکیه ملزم به رعایت قوانین مربوط به مواد شیمیایی براساس دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا است.

انجمن برنامه‌ریزی بالای (High Planning Council) ترکیه برنامه اجرایی فناوری‌ نانوی این کشور را تصویب کرد. این برنامه به دنبال پیاده‌سازی فعالیت‌هایی است که هدف آن محافظت از سلامت و ایمنی انسان و محیط‌زیست است.
این انجمن برای مدیریت پسماند و ایجاد محدودیت در تولید پسماندهای فناوری‌ نانو فراخوان داده است که این مدیریت و محدودیت در چارچوب همین برنامه اجرایی است.
برنامه راهبردی و اجرایی فناوری‌ نانو (۲۰۱۷-۲۰۱۸) در ترکیه توسط وزارت علوم، صنعت و فناوری مدیریت می‌شود که ورودی‌های این برنامه از سازمان‌های تحقیقاتی و فعالیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه فناوری‌ نانو تأمین می‌شود.
در بخش ۱۵ این برنامه آمده است که ترکیه باید در حوزه فناوری‌ نانو رقابت‌پذیرتر شده و در عرصه بین‌المللی قابل رقابت‌تر شود که این کار با افزایش سرمایه‌گذاری و برنامه‌های پشتیبانی ملی انجام می‌شود.
ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه گمرکی از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند، به طوری که تمامی قوانین مربوط به مواد شیمیایی اتحادیه اروپا را رعایت می‌کند. در ماه ژوئن سال جاری، نسخه ترکیه‌ای REACH KKDIK منتشر شد.