خرید لیسانس استفاده از فناوری نانوذرات پلیمری در ساخت دارو

شرکت جی‌بی ساینس (GB Sciences) موفق به خرید لیسانس فرمولاسیون نانوذرات پلیمری از دانشگاه کادیز شده است. این فرمولاسیون قرار است با ترکیبات استخراج شده از گیاه شاهدانه برای تسکین دردهای مزمن عصبی استفاده شود.

محققان دانشگاه سیویل موفق به ثبت پتنتی در حوزه فناوری‌ نانو شدند که با استفاده از آن می‌توان فرمولاسیونی برای تسکین دردهای عصبی ارائه کرد. این پتنت به شرکت جی‌بی ساینس (GB Sciences) فروخته شد تا این شرکت بتواند از حق لیسانس این فناوری استفاده کند.
محققان این گروه تحقیقاتی با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه کادیز موفق به ارائه فرمولاسیون شدند که با استفاده از آن می‌توان مشتقات کانابینوئید را به صورت کنترل شده در بدن رها کرد. این ترکیبات قادراند تا در یک دوره زمانی ۱۱ روزه دردهای نرونی را تسکین دهند. این فرمولاسیون به گونه‌ای طراحی شده که تنها با یک بار مصرف از راه دهان می‌توان درد را تسکین داد. بخشی از نتایج این پروژه در نشریه Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine به چاپ رسیده است.
این گروه تحقیقاتی قراردادی با شرکت جی‌بی به امضاء رساندند که در آن حق استفاده از این پتنت به این شرکت واگذار شده است. این شرکت مسئولیت توسعه این فرمولاسیون مبتنی بر نانوذرات پلیمری را به عهده می‌گیرد تا با قراردادن ترکیبات دارویی در این فرمولاسیون از آن برای درمان دردهای مزمن استفاده کند.
این شرکت قرار است ترکیبات دارویی استخراج شده از گیاه شاهدانه را درون این ماتریکس نانومقیاس پلیمری کپسوله کند. یکی از ویژگی‌های مثبت این فرمولاسیون آن است که از سد خونی مغز عبور نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌تواند اثرات منفی جانبی روی آن داشته باشد.
شرکت جی‌بی با همکاری محققان این پروژه در دانشگاه سویل به دنبال توسعه سامانه‌های دارویی مؤثری است که در آن از فناوری‌ نانو استفاده شده است. هدف نهایی این شرکت همکاری مشترک با دانشگاه و بهره‌گیری از این فناوری در ساخت دارویی برای دردهای مزمن است. براساس اظهارات یکی از مدیران این شرکت، این سامانه دارویی بسیار مؤثرتر از روش‌های قبلی نظیر داروهای خوراکی یا تنفسی است.