پنج آزمایشگاه آموزشی برتر فناوری نانو در نیمه اول سال ۹۶ معرفی شدند

سومین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های آموزشی فناوری نانو (شبکه آزمایشگاه‌های توانا) در نیمه اول سال‌ ۱۳۹۶ انجام و پنج آزمایشگاه برتر مشخص شدند.

باشگاه دانش آموزی فناوری نانو بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد آموزش دیده، میزبانی نشست‌ها و دوره‌ها، کسب رتبه در جشنواره‌ها و گزارش‌دهی این فعالیت‌ها به باشگاه نانو، اقدام به ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه‌های  عضو شبکه آزمایشگاه‌های آموزشی فناوری نانو (توانا) می‌کند.

بر اساس ارزیابی عملکرد نیمه اول سال ۱۳۹۶، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایـجان تبریز، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور نظامی فسا، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور شمسی‌پور کرمانشاه، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی شیراز و پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فضیلی اصفهان، حائز رتبه‌های اول تا پنجم از میان  ۷۸ مرکز عضو  شبکه آزمایشگاه‌های توانا شدند.
عملکرد آموزشی این مراکز به شرح جدول ذیل است:
فهرست ۵ آزمایشگاه برتر توانا در نیمه اول سال ۱۳۹۶
رتبه استان شهرستان پژوهش‌سرا نام مدیر پژوهش‌سرا نام کارشناس آزمایشگاه نانو امتیاز
۱ آذربایجان شرقی تبریز پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان طیبه غفاری فاطمه پاشالو ۹۴۳
۲ فارس فسا پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور نظامی اعظم فرح‌وشی علی اصغر زحمتکش ۵۹۶
۳ کرمانشاه کرمانشاه پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور شمسی‌پور خاطره دهقانی شیرین تمله ۴۱۳٫۵
۴ فارس شیراز پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی سوسن فولادفر مهدی پزشکیان ۴۰۵
۵ اصفهان اصفهان پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فضیلی حمید نعمت بخش ندا سماح ۵۷٫۵

گفتنی است هر استان حداقل یک عضو در شبکه توانا  دارد. اطلاعات این آزمایشگاه‌ها و نحوه استفاده از امکانات آموزشی آن‌ها، در سایت باشگاه دانش آموزی فناوری نانو به نشانی www.nanoclub.ir موجود است.