۱۴ هزار فرصت شغلی و نیم میلیارد یورو درآمد

اخیرا گزارشی منتشر شده است که نشان می‌دهد فعالیت‌ یکی از مراکز تحقیقاتی در ایرلند موجب شده تا ۱۴ هزار فرصت شغلی با استفاده از توسعه فناوری‌نانو و علم مواد در ایرلند ایجاد شود. توسعه این دو فناوری موجب درآمد نیم میلیارد یورویی در اقتصاد این کشور شده¬است.

آمبر ( مرکز تحقیقات زیست مهندسی و مواد پیشرفته) و مرکز تحقیقات علوم مواد ایرلند اخیرا گزارشی درباره تاثیر فناوری¬نانو و علم مواد در اقتصاد و بازار این کشور منتشر کرده‌اند. در این گزارش اثر فعالیت‌های آمبر و CRANN روی اقتصاد ایرلند طی ده سال گذشته آمده است.
این گزارش نشان می‌دهد که تداوم سرمایه‌گذاری‌های دولتی روی آمبر به این مرکز اجازه می‌دهد تا به یکی از مراکز بین‌المللی تبدیل و توسط صنعت برای همکاری انتخاب شود. فعالیت‌های این مرکز موجب ارتقاء شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو و علم مواد می‌شود. از چشم‌اندازهای آمبر می‌توان به تبدیل شدن این مرکز به هسته نوآوری در ایرلند اشاره کرد تا از طریق این راهبرد بتواند شرکت‌های جدیدی را شکل دهد.
این گزارش نشان می‌دهد که به ازای هر یک پوند سرمایه‌گذاری روی آمبر و CRANN، این دو مرکز توانسته‌اند ۵ پوند به اقتصاد ایرلند کمک کنند. این دو مرکز طی ۱۰ سال گذشته موفق شدند ۱۴ هزار فرصت شغلی در ایرلند ایجاد کنند که در مجموع موجب تولید ۱۰۸ میلیون پوند درآمد شده¬اند.
این موسسه با بیش از ۲۰۰ شرکت مختلف در ایرلند همکاری داشته و بالغ بر ۴٫۴ میلیون یورو در مدت چهار سال از صنعت دریافت کرده است. در طول این سال‌ها، آمبر و CRANN بالغ بر ۴۵ میلیون پوند از اتحادیه اروپا حمایت مالی دریافت کرده‌اند. ۲۴۰۰ مقاله با ۷۶۰۰۰ ارجاع، ماحصل فعالیت‌های تولید علم توسط این مرکز بوده است.
دولت ایرلند از طریق بنیاد علم ایرلند از مراکزی نظیر آمبر حمایت می‌کند. در این گزارش، اطلاعات جالبی در مورد تاثیر مثبت آمبر و فعالیت آن در حوزه فناوری‌نانو و علم مواد بر اقتصاد ایرلند آمده است. این مرکز با فروش لیسانس، تامین نیروی کار متخصص برای صنایع و ایجاد شرکت‌های جدید فناور موفق به بهبود اقتصاد ایرلند شده¬است. یکی از مزیت‌های این مرکز، امکان ایجاد ارتباط با صنعت است.