اثبات ایمنی نانوداروی درمان نوعی بیماری نادر چشم

نتایج اولیه آزمون ایمنی نانوداروی شرکت آئورا بیوساینس (Aura Biosciences) برای درمان نوعی بیماری نادر چشم موسوم به ملانوم کورئیدی منتشر شد. این نتایج مثبت و امیدوار کننده ارزیابی شد.

آئورا بیوساینس (Aura Biosciences) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ساخت نانودارو است. این شرکت نانوذرات ویروسی فعال شده با نور تولید کرده که می‌توان از آن برای درمان نوعی بیماری نادر چشم استفاده کرد. نتایج اولیه آزمایش‌های انجام شده روی این نانوذرات نشان می‌دهد که داروی تولید شده با این نانوذرات ویروسی می‌تواند برای درمان این نوع سرطان به‌کار رود.
اخیراً نتایج آزمون بالینی این نانودارو در نشست چشم پزشکان در آمریکا ارائه شده است. کارول شیلد از محققان این پروژه در این نشست نتایجی ارائه کرد که نشان می‌دهد این دارو از نظر ایمنی برای درمان ملانوم کورئیدی مناسب بوده و می‌تواند برای درمان ملانوم کورئیدی در مقادیر کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.
ملانوم کورئیدی یک بیماری چشمی بسیار نادر است که ۸ هزار نفر در جهان را تحت تأثیر قرار داده است. روش درمان فعلی این بیماری، استفاده از پرتودرمانی است که منجر به از دست دادن بینایی شده و دگردیسی و شروع دوباره بیماری در ۲۵ درصد از بیماران دیده می‌شود.
در این آزمون بالینی، ۶ بیمار بین ۳ تا ۶ ماه مورد مطالعه قرار گرفته و ایمنی دارو روی این بیماران ارزیابی شد. شیلد می‌گوید: «نتایج نشان داد که در ۸۳ درصد از بیماران، بیماری به‌صورت پایدار وجود داشت. در یکی از بیماران رشد تومور ادامه داشت و نیاز به رادیودرمانی پیدا شد. اما توجه داشته باشید که ما از یک روش درمان فرعی استفاده می‌کنیم تا ایمنی دارو بررسی شود.»
در موش‌ها، دوز ۵۰ میکروگرمی موجب از بین رفتن کامل تومور شد. در این روش درمانی، بیماران دوز ۲۰ میکروگرمی و سه بیمار نیز دوز ۴۰ میکروگرمی از دارو را دریافت کردند.
این آزمون بالینی نشان داد که اثر جانبی جدی در بیماران حادث نشد و تنها مقدار کمی التهاب دیده شد.