استفاده از چاپگر سه بعدی برای درج نقاط کوانتومی روی سطح

شرکت زایس (ZEISS) با همکاری مؤسسه فناوری کارلسرو (KIT) موفق به استفاده از نقاط کوانتومی برای ایجاد الگوهای ضدجعل شده‌است. این کار با استفاده از چاپگر سه‌بعدی تجاری شرکت نانوسکریب (Nanoscribe) انجام شده‌است.

پژوهشگران مؤسسه کارلسرو و شرکت زایس در آلمان در حال استفاده از میکروساختارهای چاپ سه‌بعدی فلورسانت هستند تا از آن برای بهبود فناوری ضدجعل استفاده کنند. این نوآوری می‌تواند در اسناد مهم نظیر اسکناس یا محصولات برندهای معروف مورد استفاده قرار گیرد.
زمانی که نام امنیت و چاپ سه بعدی به گوش می‌رسد، بیشتر اخبار روی روش‌های جدیدی متمرکز است که برای عبور از سد امنیت به‌کار می‌روند. برای مثال، شرکتی تلاش دارد تا از ماسک چاپ شده سه بعدی برای فریب دادن سیستم تشخیص چهره آیفون استفاده کند.
اخیراً همکاری مشترک شرکت زایس و مؤسسه فناوری کارلسرو اقدام به استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی برای افزایش امنیت کرده‌است تا بتوانند از آن برای مقابله با جعل استفاده کند.
این گروه روش میکروساختار سه بعدی ارائه کردند که در آن امکان افزایش امنیت محصولات تجاری و اسکناس‌ها فراهم می‌شود. این راهبرد به  گونه‌ای است که در آن به جای ساختار ضدجعل دو بعدی، از ساختار سه بعدی استفاده می‌شود.
مارتین وگنر از محققان بخش فناوری‌نانو مؤسسه KIT می‌گوید: «امروزه از روش‌هایی نظیر هولوگرام که دو بعدی است، برای افزایش امنیت استفاده می‌شود. در صورتی که از میکروساختارهای فلورسانس چاپ سه بعدی استفاده شود، می‌توان سطح امنیت را افزایش داد.»
میکروساختارهای مورد استفاده در این روش ۱۰۰ میکرون بوده و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند. پژوهشگران این پروژه از چاپگر لیتوگرافی لیزر شرکت نانوسکریب (Nanoscribe) استفاده کردند؛ شرکتی که از مؤسسه KIT انشعاب یافته است. این چاپگر لیتورگرافی امکان چاپ ساختارهای میکرومقیاس را روی سطح در ابعاد بسیار کوچک فراهم می‌کند.
در این پروژه از نقاط کوانتومی دارای ساختار هسته‌ای – پوسته‌ای استفاده شده‌است که نسبت به نور مقاوم هستند. با استفاده از این چاپگر محققان موفق به قرار دادن این نقاط درون ساختارهای شفاف نظیر پلیمر شده‌اند. این نقاط الگوهایی ایجاد می‌کنند که قابل شناسایی بوده و با رهگیری آنها، امکان تعیین اصالت کالا وجود دارد.