عرضه‌ی نانوپوششی برای خودتمیز شوندگی سطوح

شرکت نانوتاچ متریالز (NanoTouch Materials) نانومحصولی به بازار عرضه کرده است که روی سطح قرار گرفته و خواص خودتمیزشوندگی به آن می‌دهد.

NanoSeptic نام محصولی از شرکت نانوتاچ متریالز (NanoTouch Materials) است. این محصول نوعی پوشش است که روی سطح قرار می‌گیرد و موجب خودتمیزشوندگی آن می‌شود. محققانی از حوزه‌های مختلف نظیر فناوری‌ نانو، علم مواد و شیمی سبز با همکاری هم موفق به ساخت این نانوپوشش شده‌اند. این پوشش عاری از فلزات سنگین و مواد سمی است.
یکی از ترکیبات مورد استفاده در این پوشش، مواد نانوبلوری است که نقش کاتالیست را ایفا می‌کنند. این کاتالیست در اثر تابش نور خورشید فعالیت کاتالیستی دارد، به‌طوری که با تابش نور اقدام به اکسیدکردن می‌کند. با انجام اکسیداسیون، مواد آلی به ترکیباتی پایه نظیر دی‌اکسیدکربن تبدیل می‌شوند.
این نانوپوشش رادیکال آزاد نیز ایجاد می‌کند که نقش تمیزکننده را ایفا می‌کند و در نهایت موجب حذف آلایندگی‌های میکروسوکوپی می‌شود. البته ذرات درشت آلودگی باید جداگانه از سطح جدا شوند و این نانوپوشش نقشی در حذف آن‌ها ندارد.
برای استفاده از این محصول می‌توان کیت ویژه‌ی آن را خریداری کرد. کیت‌های مختلفی برای استفاده در مدارس، بانک‌، مطب و یونیت‌های دندانپزشکی ساخته شده‌است که با استفاده از محتویات آن می‌توان سطوح مورد نظر را خودتمیزشونده کرد.
لازم به ذکر است که دوام این نانوپوشش همیشگی نیست و باید به‌صورت دوره‌ای آن را تجدید کرد. توصیه می‌شود هر سه ماه یکبار، سطح را با استفاده از این محصول پوشش‌دهی کرد. البته در مورد سطوحی که به کررات مورد استفاده قرار می‌گیرد دور‌ه‌ی زمانی پوشش‌دهی مجدد باید کاهش یابد.
این محصول را می‌توان در قفسه‌ای در انبار نگه‌داری کرد، بدون این که تاریخ انقضائی داشته باشد. طول عمر آن بستگی به شرایط فیزیکی پوشش و تماس‌های فیزیکی با آن دارد. زمانی که رنگ پوشش تغییر یا پوسته کرد، می‌توان آن را با پوشش جدید جایگزین کرد.